Základní škola - I. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Olga Hanauerová

asistenti pedagoga: Jana Kadeřábková, Roman Bešík

Naše třída maličká, je stále plná sluníčka,

máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Staráme se o ni, stejně letos, jako vloni ...

 

Naší třídě říkáme SLUNÍČKO.

Sluníčko hřeje, máme ho rádi, je veselé a má i hezkou barvu. Bez sluníčka se nedá žít. Každý den se těšíme, až vysvitne, až nás zahřeje a pohladí. Ráno se vždy všichni zdravíme milým pousmáním, protože: „ S úsměvem jde všechno líp“. Věkové složení třídy je závislé na jednotlivém školním roce a na nově příchozích dětech. Věkové složení třídy se každoročně mění.

Společně si tady povídáme, zpíváme, kreslíme, hrajeme různé hry a hlavně se učíme spoustu nových věcí. Máme tady hodně hezkých pomůcek, kterých k tomu našemu učení využíváme. My malí, i ti větší pracujeme společně. Velké děti se učí tolerovat ty malé, dokáží jim i v mnohém pomoci. A my malí se od nich na oplátku učíme být šikovní.

Jak jsme již říkali, naším hlavním cílem je, naučit se spoustu nových věcí, proto se pilně učíme jak ve třídě, tak také formou vycházek a exkurzí, kde načerpáme mnoho nových zkušeností. 

Mgr. Olga Hanauerová, tř. uč.

ZŠ l.

2. pololetí školního roku 2019/2020

15.04.2020 09:40
Po pololetních prázdninách jsme se opět vrhli do učení a začali si vylepšovat některé známky, které se nám na vysvědčení moc nelíbily a doufáme, že na konci roku budeme mít pro nás to nejhezčí vysvědčení. Těšíme se také na naše další akce školy a třídy.        ...

1. pololetí školního roku 2019/2020

30.01.2020 09:37
V prvním pololetí jsme se poctivě učili, jako vždycky v každém roce, ale také jsme se tradičně účastnili různých celoškolních akcí. Prvňáčkové se naučili nová písmenka, číslice a samozřejmě také již něco přečíst a spočítat, v prvouce se dozvěděli také mnoho zajímavých věcí. My žáci...

Školní rok 2019/2020

15.09.2019 09:37
V tomto školním roce se opět změnilo složení naší třídy. Přišli k nám tři noví chlapci a dvě děvčata odešli do dalších ročníků. Ve třídě je deset chlapců a jedna dívka, kterou si všichni chlapci předcházejí a ochraňují ji.  

Únor - červen 2019

25.06.2019 09:35
V tomto pololetí nás čekal karneval na téma „Řemeslníci v Jesenici“, celoškolní projekt „Týden zdraví“, Den Země, hudební přehlídka Notička, obě kola přírodovědné soutěže Jesenické putování, Golfový turnaj v Podbořánkách, celoškolní výlety a samozřejmě jsme se také pilně učili....

Leden 2019

15.01.2019 09:34
V tomto měsíci jsme vyráběli krmítka pro ptáčky, vytvářeli zimní dekorace ve třídě a byli jsme v plném očekávání, jaké budeme mít vysvědčení.

Prosinec 2018

30.12.2018 13:07
Konečně nastal námi tak oblíbený měsíc. Vždyť nás čekají Vánoce, Mikuláš a vánoční prázdniny. Nejdříve jsme si však společně vyzdobili naší třídu a chodbu, abychom si naladili tu správnou adventní a vánoční náladu. 5. prosince nás opravdu navštívil Mikuláš, čert, anděl a přinesl nám všem spoustu...

Listopad 2018

30.11.2018 13:05
V tomto měsíci nás čekal celoškolní projekt s názvem „Dřevohraní“.  Z počátku jsme vůbec netušili, co nás čeká. Neuměli jsme si vůbec představit, co budeme tvořit a dělat, ale naše obavy se ihned po zahájení rozplynuly. Čekalo na nás spoustu krásných a zajímavých činností...

Říjen 2018

30.10.2018 13:04
V říjnu jsme si ponejvíce povídali o podzimu a to v podstatě ve všech předmětech. Učili jsme se podzimní básničky a říkanky, počítali jsme podzimní plody, v prvouce jsme probírali podzimní ovoce a zeleninu, počasí. V hodinách pracovního vyučování jsme pracovali na školním...

Září 2018

30.09.2018 13:02
Zazvonil zvonec a ……není konec, ale začátek dalšího školního roku. V září se v naší krásně vyzdobené třídě sešel kolektiv v novém složení. Z naší třídy odešli do ZŠII Saša a Denis a přišli dva noví žáci – prvňáček Daniel a Pavlínka, která chodí do 4. ročníku. Všichni jsme si...

Den Země

25.04.2018 09:14
„Je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního...