Základní škola - I. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Olga Hanauerová

asistenti pedagoga: Jana Kadeřábková, Roman Bešík

Naše třída maličká, je stále plná sluníčka,

máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Staráme se o ni, stejně letos, jako vloni…..

 

Naší třídě říkáme SLUNÍČKO.

Sluníčko hřeje, máme ho rádi, je veselé a má i hezkou barvu. Bez sluníčka se nedá žít. Každý den se těšíme, až vysvitne, až nás zahřeje a pohladí. Ráno se vždy všichni zdravíme milým pousmáním, protože: „ S úsměvem jde všechno líp“. Věkové složení třídy je závislé na jednotlivém školním roce a na nově příchozích dětech. Věkové složení třídy se každoročně mění.

Společně si tady povídáme, zpíváme, kreslíme, hrajeme různé hry a hlavně se učíme spoustu nových věcí. Máme tady hodně hezkých pomůcek, kterých k tomu našemu učení využíváme. My malí, i ti větší pracujeme společně. Velké děti se učí tolerovat ty malé, dokáží jim i v mnohém pomoci. A my malí se od nich na oplátku učíme být šikovní.

Jak jsme již říkali, naším hlavním cílem je, naučit se spoustu nových věcí, proto se pilně učíme jak ve třídě, tak také formou vycházek a exkurzí, kde načerpáme mnoho nových zkušeností. 

Mgr. Olga Hanauerová tř. uč.

 

ZŠ l.

Prosinec 2018

30.12.2018 13:07
Konečně nastal námi tak oblíbený měsíc. Vždyť nás čekají Vánoce, Mikuláš a vánoční prázdniny. Nejdříve jsme si však společně vyzdobili naší třídu a chodbu, abychom si naladili tu správnou adventní a vánoční náladu. 5. prosince nás opravdu navštívil Mikuláš, čert, anděl a přinesl nám všem spoustu...

Listopad 2018

30.11.2018 13:05
V tomto měsíci nás čekal celoškolní projekt s názvem „Dřevohraní“.  Z počátku jsme vůbec netušili, co nás čeká. Neuměli jsme si vůbec představit, co budeme tvořit a dělat, ale naše obavy se ihned po zahájení rozplynuly. Čekalo na nás spoustu krásných a zajímavých činností...

Říjen 2018

30.10.2018 13:04
V říjnu jsme si ponejvíce povídali o podzimu a to v podstatě ve všech předmětech. Učili jsme se podzimní básničky a říkanky, počítali jsme podzimní plody, v prvouce jsme probírali podzimní ovoce a zeleninu, počasí. V hodinách pracovního vyučování jsme pracovali na školním...

Září 2018

30.09.2018 13:02
Zazvonil zvonec a ……není konec, ale začátek dalšího školního roku. V září se v naší krásně vyzdobené třídě sešel kolektiv v novém složení. Z naší třídy odešli do ZŠII Saša a Denis a přišli dva noví žáci – prvňáček Daniel a Pavlínka, která chodí do 4. ročníku. Všichni jsme si...

Den Země

25.04.2018 09:14
„Je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního...

Celoškolní výlet Aquapark Beroun

24.04.2018 09:12
Jednoho dne se nás naše paní učitelka zeptala:“ Chtěli byste jet do Aquaparku do Berouna?“. A my jsme samozřejmě zajásali a svorně odpověděli, že ano. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy všichni společně s celou školou vyrazíme do Berouna do aquaparku na celoškolní výlet, který nám paní učitelky...

Týden zdraví

09.03.2018 09:12
Celotýdenní projekt byl zahájen 9. března paní ředitelkou Mgr. H. Vanickou a organizátorkami projektu Mgr. Dagmar Jirouškovou, Bc. Lenkou Krejzovou a Mgr. Jitkou Lacinovou.  Hned na úvod nás čekala přednáška o zdravém životním stylu, kterou vedla Bc. L. Krejzová. Dozvěděli jsme se zajímavé...

Karneval

16.02.2018 09:12
I letošní karneval pro nás uspořádala školní družina a to na téma „ Zvířátka pana Krbce. Karneval se konal ve čtvrtek 15. února a přenesl nás na hrad Kulíkov za panem Krbcem a jeho zvířátky. Opět jsme si oblékli vlastnoručně vyrobené masky, které se nám moc povedly. Na karnevale jsme si opět...

2. pololetí školního roku 2017/2018

07.02.2018 09:11
Druhé pololetí jsme zahájili výpravou do KC Rakovník na Krejčíka Honzu s názvem „Co se vleče, neuteče“. Bylo to opět představení plné legrace, pohybu, písniček, ale také přínosných informací, které se uskutečnilo dne 6. 2. 2018 v KC Rakovníku. Poté proběhlo několik dalších akcí, kterých...

Po Vánocích...

04.01.2018 09:23
Po Vánocích jsme se opět sešli ve třídě, ale v trošku jiném složení. Přišli k nám do třídy noví kamarádi - Kristýnka, Eliška a Davídek a odešli tři spolužáci, kteří k nám dlouho nechodili, jelikož nastoupili v říjnu letošního školního roku. Při společném sezení v kruhu jsme...
1 | 2 | 3 >>

ZŠ l.

Prosinec 2018

30.12.2018 13:07
Konečně nastal námi tak oblíbený měsíc. Vždyť nás čekají Vánoce, Mikuláš a vánoční prázdniny. Nejdříve jsme si však společně vyzdobili naší třídu a chodbu, abychom si naladili tu správnou adventní a vánoční náladu. 5. prosince nás opravdu navštívil Mikuláš, čert, anděl a přinesl nám všem spoustu...

Listopad 2018

30.11.2018 13:05
V tomto měsíci nás čekal celoškolní projekt s názvem „Dřevohraní“.  Z počátku jsme vůbec netušili, co nás čeká. Neuměli jsme si vůbec představit, co budeme tvořit a dělat, ale naše obavy se ihned po zahájení rozplynuly. Čekalo na nás spoustu krásných a zajímavých činností...

Říjen 2018

30.10.2018 13:04
V říjnu jsme si ponejvíce povídali o podzimu a to v podstatě ve všech předmětech. Učili jsme se podzimní básničky a říkanky, počítali jsme podzimní plody, v prvouce jsme probírali podzimní ovoce a zeleninu, počasí. V hodinách pracovního vyučování jsme pracovali na školním...

Září 2018

30.09.2018 13:02
Zazvonil zvonec a ……není konec, ale začátek dalšího školního roku. V září se v naší krásně vyzdobené třídě sešel kolektiv v novém složení. Z naší třídy odešli do ZŠII Saša a Denis a přišli dva noví žáci – prvňáček Daniel a Pavlínka, která chodí do 4. ročníku. Všichni jsme si...

Den Země

25.04.2018 09:14
„Je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního...

Celoškolní výlet Aquapark Beroun

24.04.2018 09:12
Jednoho dne se nás naše paní učitelka zeptala:“ Chtěli byste jet do Aquaparku do Berouna?“. A my jsme samozřejmě zajásali a svorně odpověděli, že ano. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy všichni společně s celou školou vyrazíme do Berouna do aquaparku na celoškolní výlet, který nám paní učitelky...

Týden zdraví

09.03.2018 09:12
Celotýdenní projekt byl zahájen 9. března paní ředitelkou Mgr. H. Vanickou a organizátorkami projektu Mgr. Dagmar Jirouškovou, Bc. Lenkou Krejzovou a Mgr. Jitkou Lacinovou.  Hned na úvod nás čekala přednáška o zdravém životním stylu, kterou vedla Bc. L. Krejzová. Dozvěděli jsme se zajímavé...

Karneval

16.02.2018 09:12
I letošní karneval pro nás uspořádala školní družina a to na téma „ Zvířátka pana Krbce. Karneval se konal ve čtvrtek 15. února a přenesl nás na hrad Kulíkov za panem Krbcem a jeho zvířátky. Opět jsme si oblékli vlastnoručně vyrobené masky, které se nám moc povedly. Na karnevale jsme si opět...

2. pololetí školního roku 2017/2018

07.02.2018 09:11
Druhé pololetí jsme zahájili výpravou do KC Rakovník na Krejčíka Honzu s názvem „Co se vleče, neuteče“. Bylo to opět představení plné legrace, pohybu, písniček, ale také přínosných informací, které se uskutečnilo dne 6. 2. 2018 v KC Rakovníku. Poté proběhlo několik dalších akcí, kterých...

Po Vánocích...

04.01.2018 09:23
Po Vánocích jsme se opět sešli ve třídě, ale v trošku jiném složení. Přišli k nám do třídy noví kamarádi - Kristýnka, Eliška a Davídek a odešli tři spolužáci, kteří k nám dlouho nechodili, jelikož nastoupili v říjnu letošního školního roku. Při společném sezení v kruhu jsme...
1 | 2 | 3 >>

Třídy

V této rubrice nejsou žádné články.

ZŠ ll.

Listopad 2019 - dramatická výchova

25.11.2019 07:44
DRAMATICKÁ VÝCHOVA – 6. ročník V ranní hodině DV jsme se věnovali psychosomatickým dovednostem – zaměřili jsme se na práci s dechem. K dechovým cvičením jsme využili dřevěného dráčka. Pokračovali jsme s nácvikem správného držení těla - chůze ve třídě (s knihou na hlavě)....

Exkurze do Vlastivědného muzea Jesenice - 17. 10. 2019

08.11.2019 11:21
Dne 17. 10. 2019 jsme se v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu zúčastnili EXKURZE ve Vlastivědném muzeum v Jesenici. Průvodkyněmi nám byly p. Štefánková a p. Bílá. Pozorovali jsme přírodovědnou expozici a hlavním tématem byla „ORNITOLOGIE”. Z úvodní přednášky p. Bílé jsme se...

Vycházka z předmětu přírodověda a přírodopis

09.09.2019 08:26
Dne 9. září 2019 jsme v rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu uskutečnili vycházku. Cílem vycházky bylo pozorování krás podzimní přírody, pojmenování přírodních dějů a určování přírodnin. Prvním úkolem bylo pojmenování stromu v areálu školy. Téměř všichni odpověděli správně – jírovec...

Výtvarné činnosti - duben 2019

29.04.2019 09:36
Mezi naše oblíbené předměty patří Výtvarná výchova. Seznamujeme se s různými výtvarnými technikami (muchláž, asambláž, frotáž) či se zdokonalujeme v kresbě či malbě. Aktivně jsme se zapojili do výroby maket z kartónu, krepového papíru a izolepy. Vytvořili jsme modely příborů a jídla...

Přírodopis a přírodověda - říjen a únor 2019

29.04.2019 09:29
V pátek dne 19. 10. 2018 jsme v rámci hodiny Přírodovědy a Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Rovnou jsme zamířili do přírodovědné expozice. Přivítaly nás pracovnice muzea p. Štefánková, vedoucí pobočky a p. Bílá, zástupce vedoucí pobočky. Tentokrát jsme si...

Přírodopisná vycházka

10.11.2017 15:37
V pátek 20. 10. 2017 svítilo sluníčko, a tak jsme mohli v hodině Přírodopisu konečně uskutečnit vycházku. Nejprve jsme určovali stromy v areálu školy a dozvěděli se, proč se na podzim mění barva jejich listů. V areálu školy jsme změřili obvod jírovce maďala, který byl...

Přírodovědná exkurze ve Vlastivědném muzeu Jesenice

10.11.2017 15:34
V pátek 6. 10. 2017 jsme v rámci hodiny Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Při exkurzi jsme zamířili rovnou do přírodovědné expozice a pozorně jsme naslouchali zajímavostem, které jsme se dozvěděli od p. Bílé. Zapamatovali jsme si, že jesenická oblast je suchou...

ZŠ II. BŘEZEN 2017

19.04.2017 18:44
V rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu jsme na vycházce k Velkému rybníku pozorovali a určovali přírodniny živé i neživé. Větvičky s pupeny jsme vložili do krabičkových lup a udělali výstavku. Další hodinu jsme měli v rámci opakování určit, o jaké větvičky stromů či keřů se...

TÝDEN ZDRAVÍ V ZŠ II.

19.04.2017 18:39
V rámci celotýdenního projektu Týden zdraví, jsme se v pondělí 27.3.2017 seznámili s ukázkami produktů „zdravé výživy”, které jsme určovali a pojmenovávali – javorový a datlový sirup, vlašské a lískové ořechy, plátky kokosu, chia semínka, mléko, bílý jogurt, třinový cukr, med a...

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 V PLNÉM PROUDU!

19.04.2017 18:03
Čas letí neúprosně rychle a je tu duben. Úspěšně jsme zvládli první pololetí školního roku – někdo lépe, někdo hůře, ale děláme vše pro to, abychom byli v červnu úspěšnějšími.  Před 14 dny jsme se zúčastnili celoškolního projektu – „Týden zdraví“. Aktivity jsme měli připravené na celý...
1 | 2 >>