Základní škola - I. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Olga Hanauerová

asistenti pedagoga: Jana Zelinková, Roman Bešík

Naše třída maličká, je stále plná sluníčka,

máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Staráme se o ni, stejně letos, jako vloni ...

 

Naší třídě říkáme SLUNÍČKO.

Sluníčko hřeje, máme ho rádi, je veselé a má i hezkou barvu. Bez sluníčka se nedá žít. Každý den se těšíme, až vysvitne, až nás zahřeje a pohladí. Ráno se vždy všichni zdravíme milým pousmáním, protože: „ S úsměvem jde všechno líp“. Věkové složení třídy je závislé na jednotlivém školním roce a na nově příchozích dětech. Věkové složení třídy se každoročně mění.

Společně si tady povídáme, zpíváme, kreslíme, hrajeme různé hry a hlavně se učíme spoustu nových věcí. Máme tady hodně hezkých pomůcek, kterých k tomu našemu učení využíváme. My malí, i ti větší pracujeme společně. Velké děti se učí tolerovat ty malé, dokáží jim i v mnohém pomoci. A my malí se od nich na oplátku učíme být šikovní.

Jak jsme již říkali, naším hlavním cílem je, naučit se spoustu nových věcí, proto se pilně učíme jak ve třídě, tak také formou vycházek a exkurzí, kde načerpáme mnoho nových zkušeností. 

Mgr. Olga Hanauerová, tř. uč.

ZŠ l.

Únor, březen 2023

21.03.2023 13:56
ÚNOR  Únor bílý, pole sílí, říká staré přísloví. Sníh však není, slunce pálí, kde je bílo? Kdo to ví? V horách máme sněhu dost na lyže, i na sáňky. Je ho dost nám pro radost, ženou se k nám sněhánky! Protože se nám tato básnička líbila, četli jsme si jí s paní učitelkou v hodinách...

Leden 2023

31.01.2023 14:35
"Leden, ten se pyšně tváří, je vždy první v kalendáři. Leden dělá vždycky skok, ze starého v nový rok."  Vánoce nám rychle uběhly a 3. ledna jsme se opět všichni sešli ve škole. První den jsme si společně vyprávěli, jak jsme prožili Vánoce, co jsme našli pod stromečkem a také to, co nás čeká...

1. pololetí školního roku 2022/2023

03.01.2023 13:38
Ve čtvrtek 1. září jsme "pomyslným klíčem" otevřeli naši školu a už jsme byli opět všichni spolu! Školní rok jsme zahájili slavnostně v tělocvičně školy, kde jsme se všichni sešli, přivítali, zazpívali a rozešli se do tříd. V letošním školním roce přišla do naší třídy dvě děvčata, Kačenka...

Školní rok 2021/2022 - červen

27.06.2022 14:50
Co dodat k tomuto měsíci? Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se vezeme. Ještě, než odejdeme na prázdniny, čekal nás Den s řemesly v místním muzeu, třídní výlet do Krt, přírodovědná soutěž s vycházkou na Drahouš, celoškolní výlet do Skryj, také třídní výlet do Podbořánek na...

Školní rok 2021/2022 - květen

27.06.2022 14:46
V tomto krásném jarním měsíci jsme se zúčastnili celoškolních projektů a to: „Den Země“, v rámci tohoto projektu jsme plnili různé úkoly ve třídě i mimo školu v rámci vycházek. „Notička“ – soutěžní přehlídka ve zpěvu a tanci. Tento den jsme si opravdu užili, neboť jsme poslouchali...

Školní rok 2021/2022 - duben

25.04.2022 07:33
Tento měsíc probíhal v duchu nadcházejících velikonočních prázdnin. Ve škole se konal „Den dveří dokořán“ a při té příležitosti proběhla velikonoční výstava, na kterou jsme vyráběli různé výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Upekli jsme si velikonočního beránka a velikonoční vajíčko...

Školní rok 2021/2022 - březen

30.03.2022 07:31
Pomalu nastává jarní období i když zima se ještě svojí vlády nevzdala. Jelikož měsíc březen je měsíc knihy, pracovali jsme daleko více s knihami. Říkali jsme si, jak s knihou zacházet, kdo je pan spisovatel, kdo je ilustrátor a jak vůbec taková kniha vzniká, než se do stane do obchodu....

Školní rok 2021/2022 - leden, únor

25.02.2022 07:25
Po vánočních prázdninách, kdy jsme se vrátili zpátky do školy na nás čekalo ve třídě překvapení. Do třídy k nám nastoupil nový spolužák Dominik. Rychle jsme se s ním seznámili a skamarádili. Kromě učení jsme vyráběli krmítka pro ptáčky, v rámci tělesné výchovy jsme chodili ven...

Školní rok 2021/2022 - prosinec

17.12.2021 07:21
Nastal nám zimní čas a také doba Adventu. My se všichni těšíme na čerta, Mikuláše, anděla, a hlavně na Vánoce. Copak nám asi přinese Mikuláš nebo čert???? Co najdeme pod stromečkem???? O tom všem jsme si povídali s paní učitelkou, také nám vyprávěla o vánočních zvycích a obyčejích, o různých...

Školní rok 2021/2022 - listopad

30.11.2021 07:17
Listopad se nesl v duchu přednášek, my jsme se zúčastnili přednášky s naší oblíbenou paní doktorkou MUDr. Luhanovou na téma „Infekční nemoci a naše zdraví – prevence těchto nemocí“. Tato přednáška byla pro všechny velmi přínosná, hlavně v této době, kdy jsme všichni bojovali...