Základní škola speciální II. (II. stupeň)

třídní učitelka: Ing. Veronika Součková

asistentka pedagoga: Jana Zelinková, Radka Seifertová

 

ZŠS ll.

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:03
Každý rok začátkem měsíce září probíhají v naší škole adaptační dny. Tento rok tomu nebylo jinak. V rámci těchto dnů se ve čtvrtek 8. 9. 2021 třída ZŠS II vydala na pěší výpravu, jejíž cílem byla návštěva jesenické šmoulí vesničky. Ráno se celá třída sešla ve škole a výlet mohl začít....

2. pololetí školního 2020/2021

30.06.2021 07:06
Toto pololetí již pro naši školu skončilo, vysvědčení bylo rozdáno. V měsíci lednu proběhly pololetní prázdniny, v únoru jarní prázdniny. Tento školní rok nebyl vůbec jednoduchý hlavně z důvodu koronaviru, kdy i my jsme absolvovali distanční výuku. V únoru jsme dělali krmítka...

Golfový den 2021

22.06.2021 14:32
Dne 17.6.2021 jsme se zúčastnili "Golfového dne" v Podbořánkách. V 8.00 ráno jsme si vyzvedli svačinky a vyrazili školním svozovým autem na již zmíněné místo v Podbořánkách. Počasí nám přálo, a proto jsme hned po příjezdu vyrazili na prohlídku golfového areálu. Během procházky jsme pozorovali, jak...

Únor 2021

05.03.2021 14:25
V měsíci únoru jsme dělali různé aktivity ve vyučovacích hodinách: 3. 2. 2021 V počtech jsme využili plastovou stavebnici – číslice, které jsme četli a podle diktátu sestavovali jednoduché matematické příklady. Ve čtení jsme využili také plastovou stavebnici – písmenka, sestavovali...

Leden 2021

20.01.2021 11:08
Po vánočních prázdninách jsme se těšili do školy. Ve výtvarných činnostech jsme se s chutí pustili do výtvarných dílek. Vyzkoušeli jsme si techniku voskovou rezervu – vytvořili jsme Zasněžený strom. Techniku kolorované kresby jsme použili při tvorbě výkresu Tři králové. Z našich výrobků...

Prosinec 2020

20.01.2021 11:05
„ČERTOVSKÝ DEN” se uskutečnil ve čtvrtek 3. 12. 2020. V naší třídě ležel na učitelském stole dopis, který jsme si společně přečetli s p. učitelkou a s p. asistentkou. Když přišel Mikuláš, přednesli jsme všichni společně básničku, slíbili, že budeme “hodní“ a dostali jsme nadílku....

Říjen 2020

05.11.2020 11:14
V měsíci říjnu probíhaly čtyři celoškolní projekty, které byly věnovány podzimním plodinám a výpěstkům. 1. 10. 2020 – „JABLKOHRANÍ”- poslechli jsme si četbu O jabloňce (Eduard Petiška) a prohlédli si ilustrace v tomto leporelu od Heleny Zmatlíkové. Tělo jsme si protáhli při říkadle Támhle...

Září 2020

21.10.2020 13:29
"Zase je tu měsíc září, to jsme četli v kalendáři." V úterý 1. září 2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021. Sešlo se nám v naší žluté třídě celkem 6 žáků: 4 chlapci a 2 dívky. S úsměvem na tváři zasedli do lavic: David, Adam, Standa, Míra a 2 Natálky. V prvním týdnu jsme...

Březen 2020

31.03.2020 08:17
V předmětu Čtení jsme si zopakovali a procvičovali fonematický sluch, rytmus slov a určování počátečních hlásek a písmen. V tomto měsíci započal na naší škole projekt ICT, ve kterém čtenářskou gramotnost rozvíjíme za pomoci tabletů. V hodině čtení, dne 10. 3. 2020,...

Únor 2020

31.03.2020 08:11
V předmětu Čtení jsme pracovali s knihou od Marie Tetourové ,,Z pohádky do pohádky”. Četli jsme pohádku O Budulínkovi. V této knize jsou věty doplněné obrázky a procvičili jsme si také orientaci na stránce a řádku. K této pohádce jsme si zazpívali s kytarou a...