Základní škola speciální II. (II. stupeň)

5., 7. a 9. ročník

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Jiroušková

asistentka pedagoga: Lenka Perglová, Veronika Harvalíková-Oláhová

 

ZŠS ll.

Duben 2018

15.05.2018 09:52
V měsíci dubnu začalo svítit sluníčko.  Počasí se umoudřilo, a tak jsme mohli konečně začít s přípravou školního pozemku. Nejtěžší bylo jeho zrytí.  Jako správný zahradník se k této práci postavil Marek, jehož zásluhou bylo zrytí úspěšně dokončeno. Zdeněk a Tuan zase...

Březen 2018

23.04.2018 12:48
V měsíci březnu jsme si vyzdobili třídu, abychom přivítali „JARO“. Ve Vlastivědném muzeu Jesenice jsme navštívili výstavu s tématikou Velikonoc a jara, kde vystavovala ISŠ Jesenice a naše škola. V rámci celoškolního projektu EVVO jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Krmítko u školy“. V hodině...

Únor 2018

06.03.2018 13:19
Stalo se již tradicí, že se školou jezdíme na divadelní představení "Honzy Krejčíka" do Rakovníka. Letošní představení se uskutečnilo v Kulturním centru Rakovník dne 6.2.2018, mělo název ,,Co se vleče, neuteče!” Již tradičně jsme si představení Honzy užili, poslouchali jsme písničky (Den a...

Leden 2018

06.03.2018 13:15
Když jsme se sešli ve třídě po ,,vánočních prázdninách”, čekalo nás v hodině Pracovní výchovy odstrojování vánočního stromečku. Dalším cílem hodiny bylo rozstříhání celého stromku – větviček i kmene; zopakovali jsme si tak práci se zahradními nůžkami. Zbytky jehličí jsme na podlaze zametli a...

Prosinec 2017

06.03.2018 13:08
V hodině Čtení jsme se zaposlouchali do příběhu Veselé Vánoce, příběh známé pohádkové postavičky Krtečka a jeho zvířecích kamarádů. Zvířátka s Krtečkem se připravovali na Vánoce, pekli cukroví a společně tyto svátky oslavili. Ve vánočně vyzdobené třídě jsme si v hodině HV zopakovali...

Hydroterapie Rakovník - 22. 11. 2017

18.12.2017 08:32
Ve středu 22. 11. 2017 jsme po dlouhé odmlce zavítali na hydroterapii v Rakovníku. Byla jsme parta klučičí: Zdeněk, Miroslav, Tuan, Marek a Dušan. Tradičně jsme si protáhli tělo na souši i ve vodě, po zahřátí a protažení svalů jsme si zahráli hry ve vodě – Spadla lžička, Vodník a Mořští...

Vyučování ZŠS II - listopad 2017

18.12.2017 08:22
V hodině Počtů nejenom počítáme v oboru do 5, 20 a 100, ale součástí jsou také relaxační chvilky. V geometrii modelujeme křivé a přímé čáry, učíme se rýsovat přímé čáry, přímky a úsečky. Jednou z relaxačních chvilek byla práce s 28 plastovými kelímky, ze kterých žáci...

Vyučování ZŠS II - říjen 2017

20.11.2017 12:28
To, jak se nám daří při vyučování, vidíte na fotografiích. Natálka počítá do osmi a s pomocí p. asistentky Veroniky kreslí a maluje podzimní jablíčko. My kluci – Tuan, Marek a Míra jsme stavěli z krychlí a dřevěné stavebnice hrad Kulíkov, na kterém žije pan Krbec se svými...

Expedice Červený Újezd - 12. 10. 2017

20.11.2017 12:27
Naše celoškolní expedice vedla na hrad Červený Újezd, který byl postaven v letech 2001 až 2002 (nedaleko Unhoště). Se zájmem jsme si prohlédli rozsáhlé muzeum českého venkova, které zahrnuje 4 000 exponátů. V zahradě se uskutečnila soutěž družstev a po sportovních výkonech jsme...

Adaptační pobyt - 10. - 11. 10. 2017

20.11.2017 12:16
Letošní adaptační pobyt z důvodu nepříznivého počasí se musel uskutečnit v prostorách naší školy. Ale nám to vůbec nevadilo. Aktivně jsme se podíleli na zajímavých činnostech. Dopoledne jsme vyráběli podzimní lucerničky, které nám ve večerních hodinách osvítily chodby školy a třídy....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>