Praktická škola jednoletá

třídní učitelka:  Bc. Ladislava Pavlíková, DiS.

asistentky pedagoga: Nikola Oláhová, Jitka Procházková

 

Praktická škola dvouletá

třídní učitelka:  Mgr. Jitka Lacinová

asistentka pedagoga:  Radka Krejzová, Linda Ryšlavá

PrŠ

Hrátky s dýněmi 2020

30.10.2020 12:30
Poslední týden před podzimními prázdninami jsme si povídali o svátku, který se slaví v anglicky mluvících zemích, a který si začínáme čím dál tím více osvojovat – Halloween. V rámci tohoto projektu žáci dostali za úkol plnit pracovní listy s mezipředmětovými vztahy. Každá třída si...

Bramboriáda 2020

30.10.2020 12:23
Nastal podzim a sním i náš velmi oblíbený projekt Bramboriáda. Už je období, kdy z polí zemědělci a lidé sklízí úrodu a brambory patří mezi ně. Žáci dostali za úkol přinést do školy největší bramboru a utkat se s ní se svými spolužáky. V rámci mezipředmětových vztahů žáci dostali za...

Jablkohraní 2020

05.10.2020 12:17
Dne 1. 10. 2020 jsme se zúčastnili projektu s názvem „Jablkohraní". Naše třídy dostaly pracovní listy, které jsme společnými silami vypracovávali a plnili. Pracovní listy byli propojeny s vyučovacími předměty podle platného rozvrhu. Žáci dostali za úkol přivést si z domova jablíčko,...

Adaptační pobyt 2020

12.09.2020 12:13
Ve dnech 10 – 11. září 2020 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu. Cílem tohoto pobytu bylo seznámit nové žáky se spolužáky, pedagogy, prostředím školy a okolím Jesenicka. První den jsme putovali Jesenickem po Žulové stezce a plnili jsme přírodovědnou soutěž. Poznávali jsme rostliny, byliny,...

Turnaj ve stolním tenisu 2020

20.02.2020 14:12
Účast a výborná hra přinesla našemu spolužákovi krásné druhé místo v jeho kategorii. Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/PrS_-_turnaj_ve_stolnim_tenisu_2020/  

Valentýnská přání 2020

10.02.2020 14:09
Rádi uděláme radost svým blízkým.   Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/PrS_-_valentynska_prani_2020/

Exkurze ISŠ Jesenice

07.02.2020 13:52
PrŠ I Dne 7. 2. 2020 jsme navštívili místní Integrovanou střední školu v Jesenici. Měli jsme možnost prohlédnout si budovu, odborné učebny a v neposlední řadě dozvědět se informace k jednotlivým učebním oborům. Poté jsme se přemístili do zahradnické dílny, kde jsme si mohli uvázat ze...

Příprava pokrmů - leden 2020

25.01.2020 14:05
Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/PrS_-_priprava_pokrmu_-_leden_2020/

Expedice Drahouš

23.01.2020 12:19
Ve čtvrtek 23. 1. 2020 jsme se v netradičním ročním období vydali na vycházku z Jesenice na Drahouš. Šli jsme po vytyčené trase a cestou na nás čekalo mnoho úkolů, které jsme museli splnit. Naším celodenním tématem byli „Ptáci“. Například jsme museli skákat jako ptáčci, nebo...

Adventní čas 2019

20.12.2019 14:01
V adventním čase se někteří žáci praktické školy zúčastnili soutěže v aranžování, kterou každoročně pořádá Integrovaná střední škola v Jesenici. Soutěžilo se s třemi výrobky (svícen, adventní věnec a vánočně ozdobená větvička), které si soutěžící odvezli domů. Příjemná vánoční...