Základní škola speciální - II. stupeň

třídní učitelka: Ludmila Korčáková

asistentky pedagoga: Anna Veselá, Lucie Johnová

ZŠS lll.

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:14
Po odchodu ze školy v 8:30 jsme se vydali ulicí Krtská a následně Školní směrem k Velkému rybníku, kde bylo naše první stanoviště s plněním úkolů. Pomocí kartiček jsme určovali listnaté a jehličnaté stromy. Naše druhé stanoviště bylo před pizzerií Pralinkou. Tady jsme také pomocí...

2. pololetí školního roku 2020/2021

24.06.2021 07:39
Jaro nám začalo trošku netradičně. Ve škole jsme se nesešli, probíhala distanční výuka. Týden po Velikonocích jsme se dočkali. Již v květnu jsme absolvovali Jesenické putování k Viklanu. Také jsme se zapojili do školního projektu DŘEVOHRANÍ, kde jsme si vyrobili dřevěné obrázky a něco...

1. pololetí školního roku 2020/2021

28.01.2021 09:36
V naší oranžové třídě se nás letos sešlo celkem 6: dívky – Adélka, Pavlínka, Eliška, Jiřinka a 2 chlapci – Filip a Marek. V září probíhal adaptační pobyt bez nocování. Také v říjnu probíhaly celoškolní projekty: JABLKOHRANÍ, HRUŠKOHRANÍ, BRAMBORIÁDA a HRÁTKY S DÝNĚMI. Všichni jsme se...

Karneval 2020

31.03.2020 07:59
Jak se již stalo tradicí i letos uspořádala školní družina dětský karneval. Konal se v úterý 25. února, tentokrát na téma ,,Zahradník a jeho zahrada“. Všichni jsme si zasoutěžili a také zatančili. Masky se nám všem moc povedly. Každá třída si odnesla sladkou odměnu.        ...

1. pololetí školního roku 2019/2020

30.01.2020 07:53
Do naší třídy chodí 4 chlapci - Zdeněk, Míra, Marek, Matyáš a 2 dívky – Natálka a Jiřinka. V rámci adaptačního pobytu s turistiko – přírodovědnou tématikou jsme dopoledne uskutečnili 5. 9. 2019 tradiční expedici na Drahouš s opékáním buřtů. Ještě v měsíci září se uskutečnila...

Den Země 2019

09.05.2019 08:55
Celá naše škola se zúčastnila akce ,, Den Země‘‘. Tak jako v minulých letech jsme skládali mozaiku z PET víček v tělocvičně. Také jsme si zkontrolovali náš třídní strom – HABR. Postupně jsme se vystřídali na školním pozemku a samozřejmě následoval úklid v okolí školy....

Týden zdraví 2019

09.04.2019 08:51
Během projektového týdne jsme plnili mnoho zajímavých úkolů. Vážili a měřili jsme se, také jsme si zasportovali a samozřejmě jsme si uvařili zdravou svačinku – ovesnou kaši. Mezi další úkoly bylo také slavnostní prostření stolu a správné stolování. Jak se nám celý projekt povedl a líbil, se můžeme...

Karneval

21.02.2019 08:44
Jak se již stalo tradicí i letos uspořádala školní družina dětský karneval. Konal se ve čtvrtek 21. února, tentokrát na téma ,,Řemeslníci v Jesenici“. Všichni jsme si zasoutěžili a také zatančili. Masky se nám všem moc povedly. Každá třída si odnesla sladkou odměnu.        ...

Prosinec 2018

21.12.2018 08:43
Konečně nastal námi oblíbený měsíc. Čekají nás Mikuláš, vánoční prázdniny a Vánoce. Nejdříve jsme si však společně vyzdobili naší třídu a chodbu, abychom si naladili tu správnou adventní a vánoční náladu. Dne 5. prosince nás opravdu navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Anděl nám všem přinesl...

Školní rok 2018/2019

05.12.2018 18:20
V září tohoto školního roku jsme se sešli ve složení chlapců: Jiří, Tomáš, Zdeněk, Míra a Marek. Během podzimních dnů se naše třída zúčastnila několika akcí, počínaje vařením dýňového kompotu a marmelády, kde nám také pomáhali žáci ze ZŠ. Dále následovala celoškolní akce návštěva Národního...