Základní škola speciální - II. stupeň

třídní učitelka: Ludmila Korčáková

asistentky pedagoga: Eliška Kinská, Lucie Johnová

ZŠS lll.

Vycházka k Viklanu

23.05.2023 09:39
V rámci projektu Týden Země jsme všechny třídy obdržely voucher k polodenní vycházce do přírody. A tak jsme se společně se třídou vydali na Viklan. Výšlap se uskutečnil v úterý  dne  23. 5. 2023. Vyrazili jsme hned ráno po osmé hodině, cestou jsme plnili úkoly a poznávali...

Den pro zdraví 2023

13.03.2023 20:30
V úterý 7. 3. 2023 se naše třída zúčastnila celoškolní akce pořádané ve prospěch zdraví. V počátku dne jsme si vysvětlili, co pro nás zdraví znamená a jakým způsobem o něj pečovat. Začali jsme vypracovávat zadané pracovní listy a následně druhou vyučovací hodinu se přemístili do místního...

Vánoce 2022

15.12.2022 07:16
Předvánoční čas nám moc nepřál a místo abychom si užívali jeden druhého, stalo se to, že někteří onemocněli. Zdobení stromečku, stejně tak i vánoční besídku si neužili všichni. Přesto jsme se nenechali odradit touto situací, stromeček se povedl a besídku jsme si v rámci třídy užili ve formě...

Čertí den 2022

08.12.2022 07:10
Na dnešní den se moc dětí netěší a stejně tak tomu bylo i u nás. Od rána totiž bylo slyšet v prostorách školy chrastění řetězů, hrozivé skřeky čertů a pekelná síra byla cítit všude. V průběhu prvních dvou vyučovacích hodin se otevřely brány pekelné, rozeznělo se divoké a hlasité volání a...

Jablkohraní 2022

10.11.2022 07:05
Další z podzimních akcí, které nás letos čekaly, bylo jablkohraní. Ráno po slavnostním zahájení jsme ve třídě plnili zadané úkoly, určovali, tvořili, malovali a zároveň pak v tělocvičně plnili sportovní a vědomostní úkoly. Opět všichni žáci mezi sebou soutěžili, kdo je v jaké...

Bramboriáda 2022

23.10.2022 06:57
Je již tradicí, že s příchodem podzimu nás čekají aktivity spojené s tímto ročním období, a stejně tak tomu bylo i letos. První z těchto akcí byla Bramboriáda, která započala ve čtvrtek od ranních hodin slavnostním zahájením a končila v pátek taktéž slavnostním vyhlášením....

Adaptační pobyt 2022

23.09.2022 06:47
1. září 2022 se po letních prázdninách dětem opět otevřely dveře školy, děti se sešly ve své třídě a setkaly se svými spolužáky. Jelikož na konci předchozího školního roku naši třídu opustily 3 žáci z důvodu postupu do vyššího vzdělávání, jejich místo obsadili jiní z nižšího ročníku, a...

Expedice Soseň

28.06.2022 20:15
V úterý 28. 6. 2022  nás čekal poslední výlet v tomto školním roce. Předchozí dny panovalo letní počasí s vysokými teplotami a v noci před touto akcí se ČR prohnala prudká bouře, a tak jsme nevěděli, co nás po cestě čeká. Po osmé hodině jsme se vydali na trasu směřující ze...

Celoškolní výlet Skryje

23.06.2022 20:08
V úterý 23. 6. 2022 nás čekal krásný celoškolní výlet do Skryjí. Ráno krátce po 8. hodině nás vyzvedl pohodlný autobus, kterým jsme jeli zhruba hodinku do zmíněného místa. Po příjezdu jsme se nejprve posilnili svačinkou a poté nás čekala domluvená prohlídka v místním muzeu. Se zájmem...

Golf Podbořánky

17.06.2022 17:03
V pátek jsme zakončili týden výletem na golfové hřiště Podbořánky. Čekalo nás krásné počasí a všichni jsme byli natěšeni. Někdo už hřiště dříve navštívil, pro jiné to byla premiéra. Po příjezdu školním automobilem nás čekala paní recepční, která nám předala golfové hole a přesunuli jsme se do...