Leden a únor v naší třídě

01.03.2024 10:53

 

noční prázdniny utekly jako voda v řece a než jsme se stačili nadechnout, už jsme znovu usedli do školních lavic v novém kalendářním roce 2024. A jelikož se nezadržitelně blížilo pololetní vysvědčení, v hodinách jsme opakovali probrané učivo. Velkým zpestřením pro děti bylo například v předmětu věcné učení téma skupenství a rozpustnost látek. Měli jsme možnost pozorovat, jak se sníh rozpouští na topení, zda je nastrouhaná křída zcela rozpustná ve vodě, co udělá olej po nalití do vody, stejně jako mouka, granulovaný čaj a podobně.

V hodinách společenské výchovy jsme se nejen při pozorování naučných materiálů dozvěděli, jak lidé žili v pravěku, jak se stravovali, a zkusili jsme si i vytvořit oděvy, které nosili.  Žáci se při tom nejen něco naučili, ale i se bavili formou takového učení.

V měsíci lednu nás navštívil policista ve výslužbě a měl pro nás nachystanou velmi podnětnou, zajímavou a také aktuální přednášku na téma bezpečnost ve škole. Vzhledem k situaci, která se stala na sklonku loňského roku na Filozofické fakultě v Praze jsme se dozvěděli, jak reagovat na přítomnost ozbrojené osoby ve škole, co v takovém případě dělat či nedělat. Součástí této přednášky byla také videoukázka zásahu PČR a IZS Středočeského kraje.

Ještě před tím, než se rozdalo pololetní vysvědčení a žáci odjeli na pololetní prázdniny,

ve škole proběhly dvě hezké akce. Ta první s názvem „Krmítkování – dejte ptáčku do zobáčku“ byla zaměřena na výrobu krmítek pro ptáčky, kdy každá třída dostala suroviny a úkol na výrobku krmítka, ale měla také možnost vyrobit si ještě navíc svoje vlastní. Naše třída si vyrobila pomocí prkýnka, na které jsme připevnili tavnou pistolí rozlousknuté vlašské ořechy, aby měli ptáčci co vyzobávat. Krmítka jsme poté zavěsili v blízkém okolí školy. Odměnou pak byly diplomy. Druhá akce zaměřená na finanční gramotnost nesla název „Korunka ke korunce“, při které jsme měli možnost pracovat v rámci předmětů na pracovních listech, vyzkoušeli jsme si nakupování v obchodě, který byl nachystán v tělocvičně a také jsme si vyráběli kasičky na peníze a svoji vlastní třídní bankovku.

V měsíci únoru ve škole proběhl maškarní bál, který nesl název „Řemesla v Jesenici“. Valinka měla hezkou masku kuchařky, Dominik malíře a Honzík zedníka. Všichni tři si dali záležet

a podíleli se na tvorbě kostýmů. Maškarní ples provázela nejprve přehlídka všech masek, kde měli pedagogičtí pracovníci nelehký úkol a vybírali z nich 5 nejhezčích, poté se děti účastnily soutěží, proběhla diskotéka a na závěr vyhodnocení.

Všechny aktivity, do kterých jsme se v lednu a únoru zapojili, nás moc bavili a užili jsme si je.

                                                                                              Ludmila Korčáková

 

 Fotografie zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/trida-zss-iii-leden-unor-2024

Zpět