STRUČNĚ O ŠKOLE

Jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Nabídka vzdělávacích možností je komplexní, prostupná, umožňující vyjít vstříc individuálním potřebám každého žáka. Škola zajišťuje ucelenou péči, včetně zajištění odborné pomoci a metodického vedení pracovníky školního poradenského zařízení a zprostředkovává spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA

Žákům ve věku od 6 do 26 let poskytujeme vzdělání formou různých vzdělávacích programů. Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje docházka na běžné ZŠ. Jsou to žáci se zdravotním postižením mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a žáci se sociálním znevýhodněním, z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. 

 

Úřední deska

Pracovní místo - asistent/asistentka pedagoga

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru asistenta(-ku) pedagoga. Požadovaná kvalifikace - ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání pedagogického směru, speciální pedagogika výhodou. Nástup od 1. 9. 2020. Své nabídky posílejte na info@zmapjesenice.cz  nebo telefonicky na 603440453.

Pracovní místo - vychovatel/vychovatelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru vychovatele/vychovatelku na internát a do školní družiny. Požadovaná kvalifikace - ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání pedagogického směru, obor vychovatelství, speciální pedagogika. Nástup 1. 9. 2020. Pro další informace nás kontaktujte. Své nabídky posílejte na...

Pracovní místo - učitel/učitelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru učitele/učitelku s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů 2. stupně základní školy, rozšířeným studiem speciální pedagogiky. Nástup od 1. 9. 2020. Své nabídky posílejte na info@zmapjesenice.cz  nebo telefonicky na 603440453.