Školská rada

Školská rada pro období 2018 - 2021

 

V období 2018 - 2021 bude školská rada pracovat ve složení:

Předsedkyně: JUDr. Alena Černá (zástupkyně rodičů)

Místopředseda: Ing. Petr Sunkovský (zástupce zřizovatele)

Člen: Mgr. Dagmar Jiroušková (zástupkyně pedagogů)

 

Základní informace o školské radě

 

(§ 168 zákona 561/2004 Sb.)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 • Školská rada naší školy má tři členy – jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.
 
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školského zařízení

 

 

Školská rada pro období 2015 - 2018

 

V období 2015 - 2018 bude školská rada pracovat ve složení:

Předsedkyně: JUDr. Alena Černá (zástupkyně rodičů)

Místopředseda: Ing. Petr Sunkovský (zástupce zřizovatele)

Člen: Mgr. Dagmar Jiroušková (zástupkyně pedagogů)

 

Základní informace o školské radě

 

(§ 168 zákona 561/2004 Sb.)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 • Školská rada naší školy má tři členy – jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.
 
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školského zařízení
 
 

Volby do školské rady pro období 2015 – 2018

Vzhledem k blížícímu se konci volebního období školské rady ve složení

JUDr. Alena Černá (zástupce rodičů),

Ing. Petr Sunkovský (zástupce zřizovatele),

Mgr. Dagmar Jiroušková (zástupce pedagogů),

vyhlašuji volby do školské rady na tříleté období 2015 – 2018.

 

Volit se bude jeden zástupce za rodiče (zákonné zástupce) a jeden zástupce za pedagogické pracovníky školy.

Volby se budou řídit Volebním řádem Školské rady Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice, Plzeňská 63 schváleném Radou Středočeského kraje.

 

S odvoláním na výše uvedený volební řád ustanovuji tříčlennou volební komisi ve složení

Mgr. Dagmar Jiroušková (předsedkyně),

Irena Lebedová (členka),

Mgr. Jana Měchurová (členka).

Komise ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Hanou Vanickou zajistí přípravu voleb a dohled na průběh voleb.

První kolo voleb do školské rady se uskuteční dne 5. června 2015 od 12.30 do 15.00 hod. v učebně cvičné kuchyňky.

V den konání voleb bude místnost označena nápisem volební místnost, v místnosti bude k dispozici zapečetěná volební urna a místo pro úpravu volebních lístků. Po provedení voleb celá volební komise urnu rozpečetí a vyhotoví písemný protokol o průběhu 1. kola volby do školské rady.

Vyhlášení voleb a volební řád včetně formulářů kandidátek bude umístěn na úřední desce školy
a vyvěšen na webových stránkách školy, třídní učitelé nebo volební komise seznámí žáky a pedagogické pracovníky s informacemi o volbě do školské rady.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy.

 

 Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy, v. r.

Školská rada pro období 2012 - 2015

 

V období 2012 - 2015 bude školská rada pracovat ve složení:

Předsedkyně: JUDr. Alena Černá (zástupkyně rodičů)

Místopředseda: Ing. Petr Sunkovský (zástupce zřizovatele)

Člen: Mgr. Dagmar Jiroušková (zástupkyně pedagogů)

 

Základní informace o školské radě

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Podává podněty s oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 • Školská rada naší školy bude mít tři členy – jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.