mimořádná opatření

Informace pro žáka, zákonné zástupce žáka (ZŠ a SŠ) od 8. 6. 2020:

 

 • Žák přichází do areálu školy v 8. 00 hod.
 • Žák přichází ve vlastní roušce, která zakrývá nos i ústa.
 • Pracovník školy shromáždí před hlavním vchodem přidělenou skupinu dle neměnného seznamu žáků.
 • Mezi skupinami se udržují rozestupy nejméně 2m, mezi žáky ve skupině se udržují rozestupy dle jejich mentálních možností.
 • Žák první den odevzdá vyplněné čestné prohlášení.
 • Provozní doba školy je od 8.00 do 12.00 hod. včetně oběda.
 • Ve 12.00 hod. žák odchází ze školy nebo do internátní skupiny.
 • Provozní doba internátu je od 12.00 do 8.00 hod. následujícího dne (od pondělí do středy).
 • Ve středu žáci odchází z budovy v 18.00 – 18.30 hod.
 • Nepřítomnost žáků musí být omlouvána předem, v případě neomluvení se bude jednat
  o neomluvenou absenci.
 • Odebírání svačin, obědů, celodenní stravy musí být nahlášeno předem při nástupu do školy.
 • Odhlašování den předem.
 • Stravování bude poskytováno dle aktivit formou svačin, teplých a studených hlavních jídel.
 • V době činnosti školy, družiny a internátu nebude probíhat klasická výuka a výchovné činnosti, ale náhradní program. Nebude stanoven pravidelný rozvrh.
 • Upřednostněny budou aktivity ve venkovním prostředí.
 • Všechny platby budou probíhat bankovním převodem nebo prostřednictvím pedagogů určených pro skupinu vašeho dítěte, nemusí se jednat o pedagogy, kteří pracovali se žáky v průběhu běžného roku (od září do března).
 • Žák bude dodržovat zvýšená hygienická pravidla.
 • O zařazení žáka do konkrétní skupiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Žádáme o sledování a respektování aktuálních informací školy (webové stránky školy
  a vývěsní skříňka u školy).
                                                                                    Zpracovala: Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

 
 
 

Informace pro zákonné zástupce žáka od 1. 6. 2020:

 

 • Žák přichází do areálu školy v 8. 00 hod.
 • Žák přichází ve vlastní roušce, která zakrývá nos i ústa.
 • Pracovník školy shromáždí před hlavním vchodem přidělenou skupinu dle neměnného seznamu žáků.
 • Mezi skupinami se udržují rozestupy nejméně 2m, mezi žáky ve skupině se udržují rozestupy dle jejich mentálních možností.
 • Žák první den odevzdá vyplněné čestné prohlášení.
 • Provozní doba školy je od 8.00 do 12.00 hod. včetně oběda.
 • Ve 12.00 hod. žák odchází ze školy nebo do družiny.
 • Provozní doba družiny je od 12.00 do 16.00 hod., děti si po dohodě můžete vyzvednout
  i dříve.
 • Žáky 1. stupně si vyzvedává zákonný zástupce, žáci 2. stupně mohou odcházet sami nebo se zákonným zástupcem.
 • Nepřítomnost žáků musí být omlouvána den předem, v případě neomluvení se bude jednat
  o neomluvenou absenci.
 • Odebírání svačin, obědů, celodenní stravy musí být nahlášeno předem při nástupu do školy.
 • Odhlašování den předem.
 • Stravování bude poskytováno dle aktivit formou svačin, teplých a studených hlavních jídel.
 • V době činnosti školy, družiny a internátu nebude probíhat klasická výuka a výchovné činnosti, ale náhradní program. Nebude stanoven pravidelný rozvrh.
 • Upřednostněny budou aktivity ve venkovním prostředí.
 • Všechny platby budou probíhat bankovním převodem nebo prostřednictvím pedagogů určených pro skupinu vašeho dítěte.
 • Žák bude dodržovat zvýšená hygienická pravidla.
 • O zařazení žáka do konkrétní skupiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Žádáme o sledování a respektování aktuálních informací školy (webové stránky školy
  a vývěsní skříňka u školy).

Zpracovala: Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy