Součásti školy

Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a dále prováděcími předpisy.
Posláním Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Jesenice je výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 26 let. Výchova a vzdělávání probíhá podle odpovídajících ŠVP

ŠVP jsou veřejně dostupná ve vestibulu školy.
 

mateřská škola - ŠVP "Sluníčko", č.j. 73/05

  • Poskytuje všestrannou péči předškolním dětem se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

základní škola - ŠVP "Škola pro život", č.j., ZŠ/92/2014

  • Vzdělává žáky se zdravotním znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním.  

základní škola praktickáŠVP „Slunce pro všechny“, č. j. 53/07 - dobíhající ŠVP pro 6.- 9. ročník

 
  • Vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i autismem.

základní škola - ,,Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT- 28603/2016" 

  • Vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i autismem.

základní škola speciální - ŠVP „Slunce dětem“, č. j. 68/10

  • Vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i autismem.

praktická škola jednoletá - ŠVP „Paprsek naděje I.“ č. j. PrŠ/28/2012

  • Vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i autismem.

praktická škola dvouletá - ŠVP „Paprsek naděje II.“ č. j. PrŠ/29/2012

  • Vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a v kombinaci s dalším postižením.
  • Vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i autismem.

školní družina - ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j. 53/07

  • Zajišťuje mimoškolní zájmovou činnost žáků. 

internát - ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j. 0300/2017/ZSPRA

  • Zajišťuje mimoškolní zájmovou činnost žáků.