Školní družina a internát "PAPRSEK"

Školní družina a internát na naší škole nese název „Paprsek“. V zájmovém vzdělávání vycházíme z cílů ZŠ a PrŠ, příspěvkové organizace. V ŠVP pro zájmové vzdělávání jsme si stanovili několik cílů: vytváříme atmosféru rodinného typu s praktickým využitím pro život, a to zejména formou individuálního přístupu; vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci; rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, přibližujeme jim, jak žít společně s ostatními lidmi.Chceme docílit, aby družina i internát byly místy plné pohody a zábavy, proto respektujeme vlastní výběr volnočasových aktivit žáka. Hlavní činnost ŠD a internátu uskutečňujeme prostřednictvím zájmových ateliérů, které se střídají v lichém a sudém týdnu dle aktuálního stavu žáků a podmínek školy vždy v příslušném školním roce. Nabízíme tyto zájmové ateliéry: hudebně pohybový, dramatický, výtvarný, tvořivý, přírodovědný a vlastivědný, sportovní a multimediální.Během školního roku pořádáme také několik akcí. Na podzim pořádáme výlety do blízké vesnice Krty, kde sbíráme kaštany pro lesní zvířátka. V tomto období pořádáme také Drakiádu a soutěžíme o to, který drak vzlétne nejvýš. V době adventu připravujeme výrobky na vánoční výstavu a vyrábíme přáníčka, která pak rozesíláme sponzorům. Krátkým hudebním vystoupením přinášíme radost a vánoční atmosféru babičkám a dědečkům v pečovatelském domě v Jesenici. Každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky. Vždy počátkem ledna si naši žáci obléknou pěkné kostýmy, které jsme si společně vyrobili a vyrážíme koledovat do ulic města Jesenice. Občané jsou většinou velice vstřícní a vždy se nám podaří vykoledovat pěknou finanční částku. Tu pak odesíláme na Diecézní charitu a zpět se nám vrátí 60% vykoledované částky, za kterou pak nakoupíme různý materiál, hry a hračky pro žáky navštěvující naši školu. V období Masopustu pořádáme pro všechny žáky karneval, vždy na určité téma, např.: „Z pohádky do pohádky“, „Mezi námi zvířaty“ a „EKO masky“. Tato akce se všem velice líbí. V červnu pořádáme „Atletickou olympiádu“, kde se žáci mohou zúčastnit soutěží v několika disciplínách – skok daleký, běh na 50 m, hod kriketovým míčkem. 1. června na Den dětí pořádáme zábavné odpoledne, kdy žáci plní úkoly na jednotlivých stanovištích, za plnění úkolů je pak čekají odměny. V průběhu školního roku jezdíme se žáky na výlety do blízkého okolí. Jelikož naši školu navštěvují i žáci, kteří jsou ze vzdálenějších míst, jsou ubytováni na internátě, který je součástí budovy školy. Kapacita tohoto internátu je 19 žáků. Nachází se zde 1 pokoj jednolůžkový, 3 pokoje dvoulůžkové a 4 pokoje třílůžkové. V letošním školním roce je na tomto internátě ubytováno 10 děvčat a 9 chlapců. V září roku 2010 se nám podařilo zprovoznit nové prostory ve vedlejší budově u školního pozemku. Tyto prostory má naše škola pronajaté. 1. 9. 2010 zde byl zahájen provoz nového internátu. Je určený zejména pro ubytování šesti žáků. V letošním školním roce je zde ubytováno 6 chlapců. Nachází se zde dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, pokoj pro pí vychovatelku, kuchyňka, společenská místnost s krbem, sociální zařízení pro žáky i pro pedagogické pracovníky a samozřejmě také šatna. Veškerý nábytek, který jsme si nechali vyrobit na zakázku, je zpracován ve veselých barevných tónech (zelená, žlutá, oranžová a červená), tak, aby se zde žáci cítili příjemně. Internát je určený nejen k ubytování žáků, ale je i zázemím pro odpolední činnost školní družiny a internátních skupin. Nachází se zde také třída PrŠ. Společenskou místnost bude využívat pěvecký sbor a další zájmové ateliéry. Cvičná kuchyňka bude sloužit k výuce vaření ve všech třídách naší školy. Doufáme, že se zde našim žákům bude líbit, bude se jim tu dobře žít, pracovat, ale i příjemně relaxovat.