Akce školní družiny a internátu "PAPRSEK"

Akce ŠD a internátu

Karneval 2020

25.02.2020 13:09
V úterý 25. února přivítal zahradník všechny přítomné na tradičním karnevalu. Za zahradníka, květinovou a ovocnou zahradu se převlékly paní vychovatelky, které každoročně karneval pro všechny žáky a jejich vyučující pořádají. Letos právě na téma „Zahradník a jeho zahrada“.  Masky si žáci...

Výtvarná soutěž

18.02.2020 13:05
V letošním školním roce je celoškolním tématem EVVO „Zahradníkem po celý rok“. Tomuto tématu se věnujeme i při činnostech ve školní družině. Například jsme také pro žáky školní družiny a internátu uspořádali výtvarnou soutěž na téma „Zimní zahrada“. Žáci si mohli pro svoji práci vybrat...

Turistická vycházka za Velký rybník

05.02.2020 11:36
Každou středu v odpoledních hodinách a pokud to počasí dovolí, chodíme se žáky školní družiny a internátu na „dlouhé vycházky“ (tak tomu říkají naši žáci). Ve středu 5. února jsme se vydali na vycházku za Velký rybník. Přesto, že byl počátek února, kterému by mělo odpovídat zimní počasí se...

Zimní olympiáda 2020

25.01.2020 08:09
Každým rokem v zimním období pořádáme se žáky ŠD a internátu „Zimní olympiádu“. I letos nám opět nepřálo počasí, nenapadl skoro žádný sníh, a tak jsme naše sportovní klání uskutečnili znovu v tělocvičně. Bylo to ve středu 29. ledna. Sportovní disciplíny jsme přizpůsobili daným podmínkám....

Tříkrálová sbírka 2020

15.01.2020 12:39
Jako každým rokem, tak i letos pořádala Charita Česká republika se sídlem v Praze Tříkrálovou sbírku. Do této akce se zapojují i žáci z naší školy. Letošní sbírka se konala ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2020. Tříkrálová sbírka se pořádá vždy pro nějaký určitý záměr. Naším letošním záměrem...

Krmítka pro ptáčky

15.01.2020 11:42
Se žáky ve školní družině a na internátě nezapomínáme ani na ptáčky. Ve tvořivém ateliéru paní vychovatelky společně se žáky vyrobili krmítka. Každá skupina vytvořila krmítka dle svých možností, např. z plastových kbelíčků oblepených klestím, do kterých připravili ptáčkům dobroty z tuku,...

Vánoční besídka pro babičky

18.12.2019 16:15
 Poslední středu před vánočními prázdninami, 18. prosince, jsme opět pozvali babičky z místního Domu s pečovatelskou službou k nám do školní družiny na vánoční posezení. Letos přišly babičky a dokonce i dva dědečkové v docela hojném počtu, což bylo pro nás velice milé...

Sběr kaštanů pro lesní zvěř a vycházka ke krmelci

11.12.2019 11:30
Každým rokem jsme se žáky školní družiny a internátu jezdili do blízké vesnice Krty, kde jsme sbírali kaštany pro lesní zvěř. Vždy se nám podařilo nasbírat velké množství kaštanů, protože je zde hodně stromů a kaštany tu nikdo jiný nesbírá, vždy je schovávali pro nás. Letos se nám ale výjezd do Krt...

Předvánoční posezení pro členy SZPO Jesenice

03.12.2019 10:11
Každoročně v adventním čase vystupují žáci naší školy na předvánočním posezení svazu invalidů. Většinou vystupuje náš pěvecký sbor „Sluníčko“, ale letos jsme se domluvili a udělali změnu. V tomto roce jsme s internátními žáky zahráli hudební pohádku „Mrazík“. Tutu pohádku jsme hráli...

Návštěva loutkového představení "Čert a Matěj"

28.11.2019 10:11
Ve čtvrtek 28. listopadu jsme s internátními žáky navštívili loutkové divadlo v Kulturním domě v Jesenici, kde jsme viděli pohádku „Čert a Matěj“. Matěj byl chudý chalupník. Jednoho dne si se svojí ženou posteskli nad svým smutným životem: “Čert aby to vzal!“ A najednou se...