Akce školní družiny a internátu "PAPRSEK"

Akce ŠD a internátu

Vánoční besídka

16.12.2020 10:27
V letošním školním roce jsme vzhledem k opatřením, která se musí dodržovat, nemohli v období adventu uskutečnit vánoční besídku pro babičky ani pro rodiče. I přesto jsme si se žáky oslavili Vánoce alespoň na internátě. Ve středu 16. prosince jsme se sešli u pěkně nazdobeného...

Vycházka ke krmelci

16.12.2020 08:29
Vždy v adventním čase nosíme zvěři na přilepšenou kaštany, žaludy a další dobroty. Kaštany a žaludy jsme nasbírali na našich pravidelných vycházkách, a s přáním hezkých vánočních svátků, jsme je donesli ve středu 16. prosince ke krmelci. Doufáme, že si je tam opět najdou a letošní zimu...

Mikuláš bez Mikuláše

14.12.2020 13:34
Letos k nám na internát zavítal pouze čert. Nezapomněl si s sebou přinést knihu hříchů a pomohl nám naše hříšníky polepšit. Přesto, že jsme nemohli být všichni pohromadě v družině, čert si nás i tak všechny našel. Samozřejmě jsme dodrželi všechna hygienická opatření. Místo písní jsme si...

Výtvarná soutěž "Podzim našima očima"

24.11.2020 13:31
Letošní podzimní období jsme zakončili tím, že jsme pro naše internátní žáky s vychovatelkami připravily výtvarnou soutěž na téma „Podzim našima očima“. Uskutečnila se v úterý 24. listopadu. Soutěži předcházelo pozorování podzimní krajiny a změn v podzimní přírodě při vycházkách....

Týden s dýněmi 2020

03.11.2020 13:18
Se žáky školní družiny a internátu jsme se zapojili do celoškolního projektového dne „Hrátky s dýněmi“, který se konal ve čtvrtek 22. října. My jsme k tomuto však přizpůsobili náměty ve všech výchovně vzdělávacích činnostech. Například v přírodovědném ateliéru jsme si povídali o...

Drakiáda 2020

03.11.2020 13:04
„Místo slunce, místo mraků je dnes nebe plné draků. První, druhý, vedle třetí... Smutným nebem radost letí.“ Tuto básničku jsme se naučili se žáky ve školní družině a na internátě a těšili jsme se, až konečně zafouká vítr a my se všichni vydáme na naši tradiční Drakiádu. Původně se měla uskutečnit...

Týden s bramborami

02.11.2020 15:10
"Kutálí se ze dvora, velikánská brambora, neviděla, neslyšela …" a dál už to jistě všichni znáte. Při této říkance, u které jsme si protáhli unavená tělíčka, jsme se v družině s našimi nejmenšími hodně zasmáli. A proč jsme si vybrali právě říkanku o „Bramboře“? Je to velmi jednoduché. V...

Jablkohraní a hruškohraní 2020

10.10.2020 12:07
Týden s jablíčky proběhl na naší škole od 5. do 9. října. Také děti navštěvující školní družinu a internát se do této činnosti zapojily. Během celého týdne se aktivity točily hlavně kolem jablíček, hruštiček a jiného ovoce. Naše vycházky směřovaly k zahrádkám, kde jsme pozorovali stromy, na kterých...

Karneval 2020

25.02.2020 13:09
V úterý 25. února přivítal zahradník všechny přítomné na tradičním karnevalu. Za zahradníka, květinovou a ovocnou zahradu se převlékly paní vychovatelky, které každoročně karneval pro všechny žáky a jejich vyučující pořádají. Letos právě na téma „Zahradník a jeho zahrada“.  Masky si žáci...

Výtvarná soutěž

18.02.2020 13:05
V letošním školním roce je celoškolním tématem EVVO „Zahradníkem po celý rok“. Tomuto tématu se věnujeme i při činnostech ve školní družině. Například jsme také pro žáky školní družiny a internátu uspořádali výtvarnou soutěž na téma „Zimní zahrada“. Žáci si mohli pro svoji práci vybrat...