Tříkrálová sbírka 2024

29.01.2024 14:17

Ve dnech 1.– 14. ledna probíhala ve městě Jesenice tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních projektů. Do sbírky jsme se opět zapojili se žáky ze školní družiny a internátu. Po řádném zapečetění pokladniček na Městském úřadě v Jesenici se na obchůzku vydaly dvě skupinky koledníků se svými vedoucími. Koledníci předali požehnání všem, které navštívili. Po skončení sbírky jsme sečetli obnos z kasiček na městském úřadě a máme velkou radost, že výtěžek byl zase o něco vyšší než v loňském roce. Celková vykoledovaná částka činní 18 081 Kč.  65 % z vykoledované částky se vrací zpět škole, kterou využijeme na podporu žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě, podporu volnočasových aktivit těchto žáků a nákup kompenzačních pomůcek. Moc si vážíme všech dárců, kteří nám do kasiček přispěli a děkujeme za jejich vstřícnost a vlídné přijetí našich koledníků.

                                                                                                                                                                                                             Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/trikralova-sbirka-2023

 

 

Zpět