Podmínky stravování a ubytování v SŠ a ZŠ Jesenice od 1. 9. 2023

1. Podmínkou stravování žáka/žákyně ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování.Zákonný zástupce žáka/žákyně vyplní přihlášku. Platby za stravu a ubytování se budou uskutečňovat zálohově INKASEM z bankovního účtu strávníka vždy mezi 15. - 25. dnem v daném měsíci. První platba zálohy bude provedena v měsíci srpnu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit souhlas s inkasem a na tento termín i potřebný zůstatek finančních prostředků na svém bankovním účtu. Platby se uskutečňují na účet školy č. 542476329/0800. Zrušení účtu nebo nedostatek peněžních prostředků na účtu je nutné ihned nahlásit na tel. 313 599 324 (kancelář školy). Není-li platba z účtu provedena, zaplatí dlužník dlužnou částku neprodleně v hotovosti v kanceláři školy nebo kanceláři školní jídelny na adrese Plzeňská 63, Jesenice, převodem z bankovního účtu nebo složenkou. V případě neplacení poplatků za stravování a ubytování budou dlužné částky vymáhány soudní cestou nebo prostřednictvím exekutorského úřadu. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Strávník, kterému vznikne dluh na stravném, bude vyzván k uhrazení dlužné částky. 

2. Obědy se přihlašují a odhlašují do 8,00 hod. ráno na tel.: 313 599 772, na e-mailu kuchyne@zmapjesenice.cz nebo osobně ve školní jídelně. Pokud žák/žákyně onemocní náhle a odhláška na ten den nemůže již být přijata, má rodič nárok si zaplacenou stravu vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby od 11,00 do 12,00 hodin. Takto vydané obědy musí být konzumovány do 4 hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze v první den nemoci žáka/žákyně. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.

3Vyúčtování stravného bude prováděno k 31. 12. a k 30. 6., případný přeplatek bude vrácen na příslušný bankovní účet. 

4. V případě, že rodiče se rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit vedoucí školní jídelny na výše uvedených kontaktech.

5. Jídelní lístek je vystaven vždy na 1 týden v jídelně.

6. Časový harmonogram vydávání stravy:

  Od Do
Snídaně 6:45 7:30
Přesnídávka 9:40 10:00
Oběd 11:30 12:15
Svačina 15:00 15:30
Večeře 17:30 18:00

7.    Věkové skupiny pro stravování žáků jsou stanoveny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění.

8.    Ceny stravného na měsíc (měsíc je  počítán 21 dní) pro jednotlivé věkové skupiny:
a) do 10 let: přesnídávka á 16,- Kč, oběd á 33,- Kč, svačina á 14,- Kč

přesnídávka 336,- Kč přesnídávka + oběd 1.029,- Kč
oběd 693,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.323,- Kč


b) od 11 do 14 let: přesnídávka á 16,- Kč, oběd á 36,- Kč, svačina á 16,- Kč

přesnídávka 336,- Kč přesnídávka + oběd 1.092,- Kč
oběd 756,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.428,- Kč


c) nad 15 let: přesnídávka á 17,- Kč, oběd á 40,- Kč, svačina á 16,- Kč

přesnídávka 357,- Kč přesnídávka + oběd 1.197,- Kč
oběd 840,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.533,- Kč


d) do 10 let s ubytováním na internátě: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 18,- Kč, přesnídávka á 16,- Kč, oběd á 33,- Kč, svačina á 14,- Kč, večeře á 30,-Kč

celodenní stravování (5 jídel) 2.139,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 2.589,- Kč

e) od 11 let do 14 let s ubytováním na internátě: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 20,- Kč, přesnídávka á 16,- Kč, oběd á 36,- Kč, svačina á 16,- Kč, večeře á 34,-Kč

celodenní stravování (5 jídel) 2.362,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 2.812,- Kč

f) nad 15 let s ubytováním na internátě / DM: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 21,- Kč, přesnídávka á 17,- Kč, oběd á 40,- Kč, svačina á 16,- Kč, večeře + II. večeře á 52,- Kč

celodenní stravování (5 jídel) 2.794,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 3.244,- Kč

žáci Praktické školy, žáci ubytovaní na domově mládeže:

celodenní stravování (5 jídel) 2.794,- Kč
ubytování 800,- Kč
Celkem 3.594,- Kč

Veškeré informace podá vedoucí školní jídelny pí Ivana Dostálová na tel.: 313 599 772, email: kuchyne@zmapjesenice.cz. Aktuální jídelníček najdete na www.zmapjesenice.cz.

Přihláška ke stravování ke stažení ZD E (ve WORDU v formátu *.doc) a ZDE (v formátu *.pdf)