Školní restaurace

Podmínky stravování a ubytování v SŠ a ZŠ Jesenice, příspěvkové organizace

1. Podmínkou stravování žáka/žákyně ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. Zákonný zástupce žáka/žákyně vyplní přihlášku a vyplní, ve kterých dnech se žák bude stravovat. Platby za odebranou stravu se budou uskutečňovat předem na měsíc v hotovosti nebo je možné platit převodem na účet č. 542476329/0800 vedený u České spořitelny.
2. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Strávník, kterému vznikne dluh na stravném, bude vyzván k uhrazení dlužné částky. V případě neuhrazení dlužné částky bude strávníkovi ukončena možnost stravování ve školní jídelně.
3. Obědy se přihlašují a odhlašují do 8 hod. ráno na tel.: 313 599 772, na e-mailu  
kuchyne@zmapjesenice.cz nebo osobně ve školní jídelně.
Pokud dítě onemocní náhle a odhláška na ten den nemůže již být přijata, má rodič nárok si zaplacenou stravu vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby od 11,00 do 12,00 hodin. Takto vydané obědy musí být konzumovány do 4 hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze v první den nemoci dítěte. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.

4. V případě, že rodiče se rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit vedoucí školní jídelny.
5. Jídelní lístek je vystaven vždy na 1 týden v jídelně.

6. Časový harmonogram vydávání stravy:

  Od Do
Snídaně 6:45 7:30
Přesnídávka 9:40 10:00
Oběd 11:30 12:15
Svačina 15:00 15:30
Večeře 17:30 18:00

7.    Věkové skupiny pro stravování žáků jsou stanoveny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění.
8.    Ceny stravného na měsíc (měsíc je  počítán 21 dní) pro jednotlivé věkové skupiny:
a) do 10 let: přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 30,- Kč, svačina á 12,- Kč

přesnídávka 315,- Kč přesnídávka + oběd 945,- Kč
oběd 630,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.197,- Kč


b) od 11 do 14 let: přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 32,- Kč, svačina á 14,- Kč

přesnídávka 315,- Kč přesnídávka + oběd 987,- Kč
oběd 672,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.281,- Kč


c) nad 15 let: přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 35,- Kč, svačina á 14,- Kč

přesnídávka 315,- Kč přesnídávka + oběd 1.050,- Kč
oběd 735,- Kč přesnídávka + oběd + svačina 1.344,- Kč


d) do 10 let s ubytováním na internátě: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)
snídaně á 18,- Kč, přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 30,- Kč, svačina á 12,- Kč, večeře á 25,-Kč

celodenní stravování (5 jídel) 1.952,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 2.402,- Kč

e) od 11 let do 14 let s ubytováním na internátě: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 20,- Kč, přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 32,- Kč, svačina á 14,- Kč, večeře á 29,-Kč

celodenní stravování (5 jídel) 2.138,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 2.588,- Kč

 

f) nad 15 let s ubytováním na internátě / DM: (17 dnů celých, 4 dny zkrácené - odjezd)

snídaně á 21,- Kč, přesnídávka á 15,- Kč, oběd á 35,- Kč, svačina á 14,- Kč, večeře + II. večeřeá 45,- Kč

celodenní stravování (5 jídel) 2.494,- Kč
ubytování 450,- Kč
Celkem 2.944,- Kč

žáci Praktické školy, žáci ubytovaní na domově mládeže:

celodenní stravování (5 jídel) 2.494,- Kč
ubytování 800,- Kč
Celkem 3.294,- Kč

 

Vyúčtování stravného bude prováděno na konci školního roku. Na konci školního roku bude případný přeplatek vrácen. Zákonní zástupci budou každý měsíc informováni o vývoji stravného formou oznámení v notýsku žáka/žákyně.
Veškeré informace podá vedoucí školní jídelny pí Ivana Dostálová na tel.: 313 599 772, email: kuchyne@zmapjesenice.cz. Aktuální jídelníček najdete na www.zmapjesenice.cz.

Přihláška ke stravování ke stažení ZDE (ve WORDU v formátu *.doc) a ZDE (v formátu *.pdf)