Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

  • EU - 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
  • ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin - zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedených ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

DOPORUČENÁ PESTROST POKRMŮ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY A SPOTŘEBNÍ KOŠ

(Metodický návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR navrženým Ministerstvem zdravotnictví ČR)

Cílem následujících doporučení je jídelníčky školních jídelen odlehčit, mírně snížit množství nabízených masitých pokrmů, zařazovat více zeleniny a upravit kombinace pokrmů tak, aby byly živiny co nejlépe a nejefektivněji zkombinovány a přinesly strávníkům co největší užitek. Doporučení jsou sestavena na základě nutričního složení, jsou v souladu s legislativou reprezentovanou spotřebním košem (tuto zákonnou normu musí školní jídelny dodržovat).

 

                  Polévky:

 

    

 Přesnídávky: 

 

 zeleninová

12× za měsíc

 

 med, džem

 1× za měsíc 

 luštěninová

  3× za měsíc

 

 sladké pečivo 

 3× za měsíc

 drožďová

  1× za měsíc

 

 obilné kaše, mléčný výrobek 

 2× za měsíc

 vývary

  často

 

 pomazánka rybí

 2× za měsíc

 jáhly, pohanka, vločky

  často

 

 pomazánka luštěninová

 4× za měsíc

 Hlavní jídla: 

 

 

 pomazánka tvarohová 

 1× za měsíc

 ryby

  2× za měsíc

 

 pomazánka zeleninová

 2× za měsíc

 drůbeží maso

  3× za měsíc

 

 pomazánka drožďová

 1× za měsíc

 vepřové maso

  4× za měsíc

 

 tvaroh, jogurt

 2× za měsíc

 hovězí maso, králík

  5× za měsíc

 

 ovocné máslo

 

 bezmasá, zeleninová

  4× za měsíc

 

 

 

 sladký pokrm

  2× za měsíc

 

 celozrnné pečivo

 8× za měsíc

 čerstvá zelenina

  8× za měsíc

 

 

 

 Přílohy:

 

 

  Odpolední svačiny:

 

 brambory

  5× za měsíc

 

  ovoce

 4× za měsíc

 bramborová kaše

  2× za měsíc

 

  puding, jogurt, tvaroh

 3× za měsíc

 těstoviny

  3× za měsíc

 

  celozrnné pečivo

 často

 rýže

  4× za měsíc

 

  cereálie

 často

 houskové knedlíky

  2× za měsíc

 

  pomazánka tvarohová, sýr

 2× za měsíc

 bramborové knedlíky

  1× za měsíc

 

  obilná kaše (vločky, jáhly, rýže...)

 2× za měsíc

 luštěniny

  1-2× za měsíc

 

 

 

 

Při tvorbě jídelníčku musíme dodržovat, spotřební koš, doporučenou pestrost stravy a finanční limit.

Je vhodné do jídelníčku zařazovat - jáhly, pohanku, kuskus, obilné vločky, bulgur, krupky apod. (hlavně jako zavářku do polévek).