Listopad, prosinec 2023

19.01.2024 07:58

Přednáška Rizikové chování

22. 11. 2023 nás navštívila MUDr. Lenka Luhanová a zúčastnili jsme se přednášky na téma Rizikové chování. Vysvětlovala žákům, jaká nebezpečí na všechny může čekat a snažila se jim poradit, jakým způsobem daným rizikům předcházet, či jak je pak řešit. Velmi podnětná přednáška obsahovala dílčí témata, která jsou pro dnešní mládež aktuální, a to kouření, užívání návykových látek, agresivita nebo nevhodné sexuální chování. Měli možnost se vyptávat na různé věci, které je zajímali buď z pohledu doslechu, někteří dokonce z vlastní zkušenosti. Věřím, že je obohatila o některé informace a budou se snažit vyvarovat negativním vlivům společnosti.

Čertí den 5. 12. 2023

Na dnešní den se těšila celá škola, naší třídou nevyjímaje. Čekala nás totiž mikulášská nadílka druhou vyučovací hodinu, a třetí i čtvrtou pak čertí diskotéka. Od rána se školou šířily obavy, koho si čerti odnesou, ale i radost z toho, co bude následovat. Naši třídu navštívili Mikuláš s andělem a čertem krátce před dopolední svačinkou. Děti měly připravené každý svou básničku a odrecitovaly ji hezky. Mikuláš je za to moc pochválil a anděl jim nadělil sladkosti a také robotickou hračku. I když se čert hodně zlobil a měl seznam hříchů, kterých se děti dopustily, pod slibem nápravy je nakonec netrápil a jen jim pohrozil. Po svačině jsme se přemístili do tělocvičny, kde už byla nachystaná čertí diskotéka spolu s různými soutěžemi. Děti si tento den moc užily, odměnou jim byly krásné ručně zdobené perníky a také balíčky, které dostaly od třídní učitelky i ve školní jídelně.

Tvoření vánočních ozdob a pečení cukroví

V rámci pracovní výchovy jsme během listopadu a prosince tvořili nejen aranžmá z přírodnin, ale také vánoční ozdoby ze studeného porcelánu. Ve cvičné školní kuchyňce jsme si z nachystaných surovin připravili hmotu, kterou jsme následně zabalili a zpracovali ve třídě. Pomocí ozdobných vykrajovátek a razítek jsme si nachystali různé tvary ozdob, které bylo nutné nechat zaschnout a vytvrdnout. Za několik dní byly připravené k dalšímu tvoření. Pomocí temperových barev jsme je domalovali, zavěsili provázek a pověsili na třídní vánoční stromeček, ze kterého si je před odchodem na vánoční prázdniny děti odnesly domů. O týden později jsme si ve školní kuchyňce nachystali těsto na 3 druhy vánočního cukroví. Pekli jsme linecké, které jsme plnili marmeládou a Nugetou, čečetky a skořicové. Ochutnávali jsme nějaké hned a nějaké jsme si nechali na vánoční besídku. Všichni se snažili spolupracovat, a hlavně se těšili na ochutnávky.

Den dveří dokořán

15. 12. 2023 se v naší škole konal Den dveří dokořán a s ním byla spojená nejen prodejní výstava výrobků od žáků a pedagogických pracovníků školy, ale v odpoledních hodinách se konala vánoční besídka pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance školy. Celý den byla cítit lehká nervozita všech, v tělocvičně probíhaly zvukové zkoušky a těšili jsme se, jak budeme moct odprezentovat vše, co jsme si připravili. Tento den byl pro všechny vzrušující už i z toho důvodu, že jsme se k besídce vrátili po 3 letech. Naše třída měla připraveno pásmo písniček a básniček se zimní a vánoční tématikou s hudebním doprovodem. Byli jsme se svým výkonem spokojeni a věříme, že se líbil i všem v obecenstvu.

Třídní besídka

Poslední vyučující den kalendářního roku byl pro naši třídu 20. 12. 2023. Ráno děti přišly do již vánočně nazdobené třídy, každý měl na lavici sladkosti, vánoční čepičku a pod stromečkem několik dárků. Po svačině jsme si nachystali k pití džusy, sladké cappuccino a cukroví, které děti napekly ve škole i to, co si přinesly z domova. Nadělili jsme si dárky a těšili se z nich navzájem, poté jsme si hráli s hrami a stavebnicemi, které nám Ježíšek donesl do naší třídy a k tomu poslouchali vánoční písně a koledy, pustili si vánoční pohádku a hezky si povídali. Před odchodem domů jsme si popřáli krásné a klidné Vánoce
a do nového roku 2024 jen to nejlepší.

                                                                                                                                                                                                       Ludmila Korčáková

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zss-iii-listopad-prosinec-2023

 

 

Zpět