Základní škola - II. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Jana Měchurová

asistent pedagoga: Petra Pacourková

 

ZŠ ll.

Aktivity posledního čtvrtletí školního roku 2021/2022

30.06.2022 11:09
Družstvo naší třídy v složení Daniel Černohlávek, Denis Puška, Daniel Číla a Maty Javůrek úspěšně reprezentovali naši školu na přírodovědné soutěži KŘIVOKLÁTSKÁ SOVIČKA. Jako třída jsme se zúčastnili DNŮ ZEMĚ. Plnili jsme stanovené úkoly, které nás bavili, protože máme rádi přírodu. Jedním...

2. pololetí školního roku 2021/2022

21.04.2022 11:16
Sněhu jsme si moc neužili, ale do zimní přírody jsme se občas vydali. V únoru jsme uskutečnili polodenní vycházku na Hubert s tématikou lesní společenstvo, která byla skvělou adaptační akcí. Na vycházku s námi vyrazila Adéla, která se vrátila k nám do školy. Společné posezení u...

1. pololetí školního roku 2021/2022

21.02.2022 11:08
Podzim byl pestrý na akce.  Užili jsme si s celou třídou projektový den 5. října s názvem "Multikulturní třída", kdy nás navštívila paní Podlahová, a my si potrénovali naše emoce. O tom, že ve třídě jsou samé šikovné děti jsem se přesvědčili o projektové dny "Bramboriády" 14. a 15. října....

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 00:00
Prázdniny utekly jako voda a nám začal nový školní rok. Letos je v "červené třídě" 6., 7., 8., a 9. ročník, přibyli nám 3 noví žáci a 2 žáci přišli ze třídy od p. učitelky Olgy Hanauerové. Máme celkem 12 žáků, 3 děvčata a 9 chlapců. To už je docela pěkná parta. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. září...

2. pololetí školního roku 2020/2021

22.06.2021 11:44
Po vysvědčení a pololetních prázdninách v únoru jsme si užívali zimních radovánek pod farou, bobování bylo radostí pro všechny z nás. Nezapomněli jsme ani na ptáčky. Připravili jsme jim krmítka a jak to jen šlo, jsme jim chodili sypat. Na jarní prázdniny jsme se všichni těšili. To jsme...

Pracovní výchova

25.02.2021 09:37
Žáci si ve dvou vyučovacích hodinách připravili malé pohoštění. Zároveň si vyzkoušeli slavnostní prostírání stolu. Práce ve cvičné kuchyňce žáky opět bavila. V závěru druhé hodiny byli odměněni pochvalou a jedničkou do žákovské knížky.                  ...

1. pololetí školního roku 2020/2021

04.02.2021 13:22
V letošním školním roce došlo v červené třídě ZŠ II. ke změně třídní učitelky. Mgr. Renatu Jílkovou vystřídala Mgr. Jana Měchurová. Ve třídě je 6., 7., a 9. ročník. V září nás bylo celkem 10 žáků, 3 děvčata a 7 chlapců. Na konci září nám přibyl nový žák do 6. ročníku. Takže je nás celkem...

Přednáška o ptactvu - 24. 2. 2020

31.03.2020 08:26
V pondělí 24. února 2020 jsme se těšili na hodinu Přírodovědy a Přírodopisu. Společnými silami jsme uspořádali lavice a připravili prostor třídy. Mezi nás zavítal p. Richard Röder, který si pro nás připravil zajímavosti z říše ptactva. Je to odborník na slovo vzatý, dlouholetý...

Listopad 2019 - dramatická výchova

25.11.2019 07:44
DRAMATICKÁ VÝCHOVA – 6. ročník V ranní hodině DV jsme se věnovali psychosomatickým dovednostem – zaměřili jsme se na práci s dechem. K dechovým cvičením jsme využili dřevěného dráčka. Pokračovali jsme s nácvikem správného držení těla - chůze ve třídě (s knihou na hlavě)....

Exkurze do Vlastivědného muzea Jesenice - 17. 10. 2019

08.11.2019 11:21
Dne 17. 10. 2019 jsme se v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu zúčastnili EXKURZE ve Vlastivědném muzeum v Jesenici. Průvodkyněmi nám byly p. Štefánková a p. Bílá. Pozorovali jsme přírodovědnou expozici a hlavním tématem byla „ORNITOLOGIE”. Z úvodní přednášky p. Bílé jsme se...