Základní škola - II. stupeň

5., 7. a 9. ročník

třídní učitelka: Mgr. Renáta Jílková

asistent pedagoga : Jitka Součková, Eliška Žebrakovská

 

ZŠ ll.

Výtvarné činnosti - duben 2019

29.04.2019 09:36
Mezi naše oblíbené předměty patří Výtvarná výchova. Seznamujeme se s různými výtvarnými technikami (muchláž, asambláž, frotáž) či se zdokonalujeme v kresbě či malbě. Aktivně jsme se zapojili do výroby maket z kartónu, krepového papíru a izolepy. Vytvořili jsme modely příborů a jídla...

Přírodopis a přírodověda - říjen a únor 2019

29.04.2019 09:29
V pátek dne 19. 10. 2018 jsme v rámci hodiny Přírodovědy a Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Rovnou jsme zamířili do přírodovědné expozice. Přivítaly nás pracovnice muzea p. Štefánková, vedoucí pobočky a p. Bílá, zástupce vedoucí pobočky. Tentokrát jsme si...

Přírodopisná vycházka

10.11.2017 15:37
V pátek 20. 10. 2017 svítilo sluníčko, a tak jsme mohli v hodině Přírodopisu konečně uskutečnit vycházku. Nejprve jsme určovali stromy v areálu školy a dozvěděli se, proč se na podzim mění barva jejich listů. V areálu školy jsme změřili obvod jírovce maďala, který byl...

Přírodovědná exkurze ve Vlastivědném muzeu Jesenice

10.11.2017 15:34
V pátek 6. 10. 2017 jsme v rámci hodiny Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Při exkurzi jsme zamířili rovnou do přírodovědné expozice a pozorně jsme naslouchali zajímavostem, které jsme se dozvěděli od p. Bílé. Zapamatovali jsme si, že jesenická oblast je suchou...

ZŠ II. BŘEZEN 2017

19.04.2017 18:44
V rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu jsme na vycházce k Velkému rybníku pozorovali a určovali přírodniny živé i neživé. Větvičky s pupeny jsme vložili do krabičkových lup a udělali výstavku. Další hodinu jsme měli v rámci opakování určit, o jaké větvičky stromů či keřů se...

TÝDEN ZDRAVÍ V ZŠ II.

19.04.2017 18:39
V rámci celotýdenního projektu Týden zdraví, jsme se v pondělí 27.3.2017 seznámili s ukázkami produktů „zdravé výživy”, které jsme určovali a pojmenovávali – javorový a datlový sirup, vlašské a lískové ořechy, plátky kokosu, chia semínka, mléko, bílý jogurt, třinový cukr, med a...

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 V PLNÉM PROUDU!

19.04.2017 18:03
Čas letí neúprosně rychle a je tu duben. Úspěšně jsme zvládli první pololetí školního roku – někdo lépe, někdo hůře, ale děláme vše pro to, abychom byli v červnu úspěšnějšími.  Před 14 dny jsme se zúčastnili celoškolního projektu – „Týden zdraví“. Aktivity jsme měli připravené na celý...

LEDEN 2017 v ZŠ II.

21.02.2017 18:06
Jako všichni žáci naší školy jsme se zúčastnili projektu DRAVCI – SOVY. Na přednášce jsme se dozvěděli nové informace o výru velkém. Při vyplňování testu jsme uplatnili nové poznatky o Barnabášovi  a jak to dopadlo? Ve znalostním testu (o výru velkém) byl nejúspěšnější Matěj, který získal...

DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

14.07.2016 08:21
Po pololetním vysvědčení se školní rok přehoupl do své druhé části. Událo se u nás několik změn a to především v naší třídní sestavě. Hned po jarních prázdninách k nám přestoupil z rakovnické školy Ruda Šlechta, který obsadil zatím nezaplněné místo 8. třídy pro tento školní rok. Měl...

PRVNÍ POLOLETÍ 2015/2016

21.03.2016 14:40
V letošním školním roce se u nás událo mnoho změn. Do party jsme k sobě přibrali dva žáky z páté třídy, ale jeden nás na konci prvního pololetí opustil a máme tak „páťáka“ jednoho. Aby nás bylo stejně a místo sedmi nás bylo, jako na počátku roku, osm statečných, přibrali jsme...
1 | 2 >>