Základní škola - II. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Jana Měchurová

asistent pedagoga: Petra Pacourková

 

ZŠ ll.

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 00:00
Prázdniny utekly jako voda a nám začal nový školní rok. Letos je v "červené třídě" 6., 7., 8., a 9. ročník, přibyli nám 3 noví žáci a 2 žáci přišli ze třídy od p. učitelky Olgy Hanauerové. Máme celkem 12 žáků, 3 děvčata a 9 chlapců. To už je docela pěkná parta. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. září...

2. pololetí školního roku 2020/2021

22.06.2021 11:44
Po vysvědčení a pololetních prázdninách v únoru jsme si užívali zimních radovánek pod farou, bobování bylo radostí pro všechny z nás. Nezapomněli jsme ani na ptáčky. Připravili jsme jim krmítka a jak to jen šlo, jsme jim chodili sypat. Na jarní prázdniny jsme se všichni těšili. To jsme...

Pracovní výchova

25.02.2021 09:37
Žáci si ve dvou vyučovacích hodinách připravili malé pohoštění. Zároveň si vyzkoušeli slavnostní prostírání stolu. Práce ve cvičné kuchyňce žáky opět bavila. V závěru druhé hodiny byli odměněni pochvalou a jedničkou do žákovské knížky.                  ...

1. pololetí školního roku 2020/2021

04.02.2021 13:22
V letošním školním roce došlo v červené třídě ZŠ II. ke změně třídní učitelky. Mgr. Renatu Jílkovou vystřídala Mgr. Jana Měchurová. Ve třídě je 6., 7., a 9. ročník. V září nás bylo celkem 10 žáků, 3 děvčata a 7 chlapců. Na konci září nám přibyl nový žák do 6. ročníku. Takže je nás celkem...

Přednáška o ptactvu - 24. 2. 2020

31.03.2020 08:26
V pondělí 24. února 2020 jsme se těšili na hodinu Přírodovědy a Přírodopisu. Společnými silami jsme uspořádali lavice a připravili prostor třídy. Mezi nás zavítal p. Richard Röder, který si pro nás připravil zajímavosti z říše ptactva. Je to odborník na slovo vzatý, dlouholetý...

Listopad 2019 - dramatická výchova

25.11.2019 07:44
DRAMATICKÁ VÝCHOVA – 6. ročník V ranní hodině DV jsme se věnovali psychosomatickým dovednostem – zaměřili jsme se na práci s dechem. K dechovým cvičením jsme využili dřevěného dráčka. Pokračovali jsme s nácvikem správného držení těla - chůze ve třídě (s knihou na hlavě)....

Exkurze do Vlastivědného muzea Jesenice - 17. 10. 2019

08.11.2019 11:21
Dne 17. 10. 2019 jsme se v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu zúčastnili EXKURZE ve Vlastivědném muzeum v Jesenici. Průvodkyněmi nám byly p. Štefánková a p. Bílá. Pozorovali jsme přírodovědnou expozici a hlavním tématem byla „ORNITOLOGIE”. Z úvodní přednášky p. Bílé jsme se...

Vycházka z předmětu přírodověda a přírodopis

09.09.2019 08:26
Dne 9. září 2019 jsme v rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu uskutečnili vycházku. Cílem vycházky bylo pozorování krás podzimní přírody, pojmenování přírodních dějů a určování přírodnin. Prvním úkolem bylo pojmenování stromu v areálu školy. Téměř všichni odpověděli správně – jírovec...

Výtvarné činnosti - duben 2019

29.04.2019 09:36
Mezi naše oblíbené předměty patří Výtvarná výchova. Seznamujeme se s různými výtvarnými technikami (muchláž, asambláž, frotáž) či se zdokonalujeme v kresbě či malbě. Aktivně jsme se zapojili do výroby maket z kartónu, krepového papíru a izolepy. Vytvořili jsme modely příborů a jídla...

Přírodopis a přírodověda - říjen a únor 2019

29.04.2019 09:29
V pátek dne 19. 10. 2018 jsme v rámci hodiny Přírodovědy a Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Rovnou jsme zamířili do přírodovědné expozice. Přivítaly nás pracovnice muzea p. Štefánková, vedoucí pobočky a p. Bílá, zástupce vedoucí pobočky. Tentokrát jsme si...