Základní škola - II. stupeň

třídní učitelka: Mgr. Jana Měchurová

asistent pedagoga: Jana Kadeřábková, Roman Bešík

 

 

ZŠ ll.

Duben 2023

05.05.2023 08:46
V pátek 14. 4. 2023 naši školu navštívila prap. Veronika Cafourková, která si pro nás v rámci preventivního programu připravila přednášku na téma Povinnosti žáků ve škole a Kyberšikana. Přednáška byla pro nás poučením o ochraně citlivých osobních údajů, o celkovém bezpečném chování na...

2. pololetí školního roku 2022/2023 - únor, březen

13.03.2023 09:48
Začalo nám druhé pololetí školního roku, máme za sebou pololetní prázdniny, a ty jarní nám začaly také velmi brzy, a to 13. 2. 2023. Jen co nám skončily a přišli jsme první den po prázdninách do školy, čekala nás v rámci odpoledního vyučování přednáška s Policií ČR, která se uskutečnila...

1. pololetí školního roku 2022/2023

19.01.2023 10:12
V letošním školním roce se červená třída pěkně naplnila. Ve třídě je 6., 7., 8. a 9. ročník. Je nás celkem 14 žáků, 3 děvčata a 11 chlapců. Ve třídě došlo ke změně paní asistentky pedagoga, paní Petru Pacourkovou vystřídala paní asistentka Jana Kadeřábková. Jsme veselá a taky trochu hlučná třída....

Aktivity posledního čtvrtletí školního roku 2021/2022

30.06.2022 11:09
Družstvo naší třídy v složení Daniel Černohlávek, Denis Puška, Daniel Číla a Maty Javůrek úspěšně reprezentovali naši školu na přírodovědné soutěži KŘIVOKLÁTSKÁ SOVIČKA. Jako třída jsme se zúčastnili DNŮ ZEMĚ. Plnili jsme stanovené úkoly, které nás bavili, protože máme rádi přírodu. Jedním...

2. pololetí školního roku 2021/2022

21.04.2022 11:16
Sněhu jsme si moc neužili, ale do zimní přírody jsme se občas vydali. V únoru jsme uskutečnili polodenní vycházku na Hubert s tématikou lesní společenstvo, která byla skvělou adaptační akcí. Na vycházku s námi vyrazila Adéla, která se vrátila k nám do školy. Společné posezení u...

1. pololetí školního roku 2021/2022

21.02.2022 11:08
Podzim byl pestrý na akce.  Užili jsme si s celou třídou projektový den 5. října s názvem "Multikulturní třída", kdy nás navštívila paní Podlahová, a my si potrénovali naše emoce. O tom, že ve třídě jsou samé šikovné děti jsem se přesvědčili o projektové dny "Bramboriády" 14. a 15. října....

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 00:00
Prázdniny utekly jako voda a nám začal nový školní rok. Letos je v "červené třídě" 6., 7., 8., a 9. ročník, přibyli nám 3 noví žáci a 2 žáci přišli ze třídy od p. učitelky Olgy Hanauerové. Máme celkem 12 žáků, 3 děvčata a 9 chlapců. To už je docela pěkná parta. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. září...

2. pololetí školního roku 2020/2021

22.06.2021 11:44
Po vysvědčení a pololetních prázdninách v únoru jsme si užívali zimních radovánek pod farou, bobování bylo radostí pro všechny z nás. Nezapomněli jsme ani na ptáčky. Připravili jsme jim krmítka a jak to jen šlo, jsme jim chodili sypat. Na jarní prázdniny jsme se všichni těšili. To jsme...

Pracovní výchova

25.02.2021 09:37
Žáci si ve dvou vyučovacích hodinách připravili malé pohoštění. Zároveň si vyzkoušeli slavnostní prostírání stolu. Práce ve cvičné kuchyňce žáky opět bavila. V závěru druhé hodiny byli odměněni pochvalou a jedničkou do žákovské knížky.                  ...

1. pololetí školního roku 2020/2021

04.02.2021 13:22
V letošním školním roce došlo v červené třídě ZŠ II. ke změně třídní učitelky. Mgr. Renatu Jílkovou vystřídala Mgr. Jana Měchurová. Ve třídě je 6., 7., a 9. ročník. V září nás bylo celkem 10 žáků, 3 děvčata a 7 chlapců. Na konci září nám přibyl nový žák do 6. ročníku. Takže je nás celkem...