1. pololetí školního roku 2020/2021

04.02.2021 13:22

V letošním školním roce došlo v červené třídě ZŠ II. ke změně třídní učitelky. Mgr. Renatu Jílkovou vystřídala Mgr. Jana Měchurová. Ve třídě je 6., 7., a 9. ročník. V září nás bylo celkem 10 žáků, 3 děvčata a 7 chlapců. Na konci září nám přibyl nový žák do 6. ročníku. Takže je nás celkem 11 žáků. Třídu doplňují dvě asistentky pedagoga, Veronika Harvalíková a Petra Pacourková. Jsme veselá a pohodová třída.

V září se naše třída zúčastnila adaptačního pobytu, který byl letos ochuzen o tradiční nocování v kempu Jesenice. Ani pandemie nezastavila naše tradiční podzimní školní akce, jako bylo Jablkohraní, Hruškohraní, Bramboriáda či Hrátky s dýněmi. S nadšením jsme plnili úkoly k daným akcím alespoň v rámci třídy, a myslím, že jsme si je všichni pěkně užili.

V prosinci naši třídu navštívil Mikuláš, čert a anděl. Čerti nakonec nikoho neodnesli a Mikuláš obdaroval všechny děti červené třídy drobnými sladkostmi, to protože byly určitě hodné. V době adventu jsme si vyzdobili třídu a nezapomněli jsme ani na stromeček. Ježíšek nám za to do třídy přinesl společenské hry, které jsme si dost oblíbili, to protože nám stmelují kolektiv a také se u nich pěkně zasmějeme. Legraci, tu máme opravdu rádi.

Leden nám přinesl sněhovou nadílku a bylo by škoda ji nevyužít. Užili jsme si zimních radovánek na kopci pod místní farou a nezapomněli jsme ani na krmení ptáčků. Zúčastnili jsme se přednášky výchovné poradkyně na téma šikana.

Na konci ledna jsme všichni dostali výpis z vysvědčení. Ve třídě byli 3 žáci s vyznamenáním.

A co nás čeká v 2. pololetí? Určitě jarní prázdniny, svátky jara a spousta zajímavostí.

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Jana Měchurová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_II._-_1._pololeti_skolniho_roku_2020_2021/

 

 

 

Zpět