1. pololetí školního roku 2021/2022

21.02.2022 11:08

Podzim byl pestrý na akce.  Užili jsme si s celou třídou projektový den 5. října s názvem "Multikulturní třída", kdy nás navštívila paní Podlahová, a my si potrénovali naše emoce. O tom, že ve třídě jsou samé šikovné děti jsem se přesvědčili o projektové dny "Bramboriády" 14. a 15. října. Naše třída připravila bramborový moučník pro všechny žáky školy. Zúčastnili jsme se sportovních aktivit v tělocvičně a plnění dílčích úkolů projektu včetně vycházky do přírody. Protože bramborový moučník všem chutnal, o projektové dny "Jablkohraní", které se konaly 21. a 22.října, jsme měli opět za úkol upéct moučník pro celou školu, tentokrát jablkový. Ve třídě jsme vyplňovali pracovní listy, sportovní aktivity jsme plnili v tělocvičně a také jsme šli na procházku do sadu.

25. 10. se v tělocvičně uskutečnil "Sportovní den s paraolympionikem". Proběhla beseda se sportovkyní Lenkou Matouškovou. Pěkně jsme si zasportovali a odměnou nám bylo slavnostní ukončení dne a vystoupení kouzelníka.

Adventní čas utekl jako voda, ve středu 15. 12. jsme se zúčastnili floristické soutěže, kde jsme byli úspěšní. V rámci pracovního vyučování jsme si napekli vánoční cukroví a perníčky, nachystali stromeček. Vánoce voněly celou naší třídou, besídka měla kouzelnou atmosféru, rozdali jsme si dárečky, uvařili čaj, jedli cukroví, zpívali koledy a hráli společenské hry, ani se nám nechtělo odejít na vánoční prázdniny.

V lednu naši školu trochu potrápil covid, ale výpis z vysvědčení dostali všichni.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Jana Měchurová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_II_-_1._pololeti_2021_2022/

 

Zpět