1. pololetí školního roku 2022/2023

19.01.2023 10:12

V letošním školním roce se červená třída pěkně naplnila. Ve třídě je 6., 7., 8. a 9. ročník. Je nás celkem 14 žáků, 3 děvčata a 11 chlapců. Ve třídě došlo ke změně paní asistentky pedagoga, paní Petru Pacourkovou vystřídala paní asistentka Jana Kadeřábková. Jsme veselá a taky trochu hlučná třída. V září se naše třída zúčastnila adaptačních aktivit, které byly zaměřené na pobyt v přírodě, sportovní a socializační aktivity k upevnění třídního kolektivu. Odehrávaly se převážně v okolí Jesenice a na kempu. Příjemně jsme se u nich pobavili a stmelovaly kolektiv. V říjnu jsme se zúčastnili pro naši školu již tradičních podzimních projektových dnů Jablkohraní a Bramboriády. S nadšením jsme plnili úkoly k daným akcím v rámci třídy, plnili jsme pracovní listy i netradiční sportovní a zábavné aktivity v tělocvičně. O pracovní vyučování jsme nejen upekli výborný jablkový štrúdl, ale i báječné bramborové lupínky. Moc jsme si na těchto dobrotách pochutnali a myslím, že jsme si tyto aktivity všichni pěkně užili. Navštívili jsme muzeum a prohlédli si nejen výstavu fotografií místního fotoklubu, ale i následující výstavu keramiky, která velmi zaujala některé z žáků, zejména děvčata. V listopadu jsme se zapojili do úklidu v okolí školy. V hodinách pracovního vyučování jsme uklízeli spadané listí, zametali. Spolu s žáky střední školy jsme se zúčastnili přednášky MUDr. Luhanové na téma "Démon alkohol", kdy nás paní doktorka seznámila se statistikou alkoholismu, jak poznat alkoholika, s psychickým poškozením jedince alkoholem. Téma bylo pro žáky atraktivní a diskuse probíhala i následující den. V prosinci navštívil třídu Mikuláš, čert a anděl. Čerti to byli pořádní, ale nakonec nikoho neodnesli a Mikuláš obdaroval všechny žáky naší třídy drobnými sladkostmi. Pak nás čekal čertí den v tělocvičně, do kterého se naše třída statečně zapojila. Připravili jsme společně čertovskou výzdobu, za kterou děkujeme paní asistentce Janě Kadeřábkové. Žáci připravili soutěže i doprovodnou hudbu pro čertí tanečky a podíleli se na organizaci čertovského dovádění v tělocvičně. V době adventu jsme si vyzdobili třídu a nezapomněli jsme ani na stromeček. V muzeu jsme si prohlédli vánoční výstavu. Třídní vánoční besídka před Vánocemi se z důvodů velké absence žáků neuskutečnila, zato ji nahradilo novoroční posezení, které jsme si s žáky moc užili, poslouchali jsme koledy, rozdali dárky a povídali si, jak to bylo o Vánocích doma. Ježíšek nám do třídy přinesl společenskou hru, 2 Rubikovy kostky a propisky pro každého žáka. Nakonec jsme odstrojili stromeček a popřáli si hodně zdraví po celý nový rok. Lednové počasí vypadá spíše na jaro, ale i přesto chodíme sypat zrníčka ptáčkům do krmítek. Také jsme si slíbili, že jim o pracovní vyučování zase nějaké to krmítko společnými silami vyrobíme. Připravujeme se na pololetí, žáci dostanou výpis z vysvědčení. Už teď se všichni těšíme na pololetní prázdniny.

                                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Měchurová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_II_-_1._pololeti_skolniho_roku_2022_2023/

 

              

 

Zpět