Aktivity posledního čtvrtletí školního roku 2021/2022

30.06.2022 11:09

Družstvo naší třídy v složení Daniel Černohlávek, Denis Puška, Daniel Číla a Maty Javůrek úspěšně reprezentovali naši školu na přírodovědné soutěži KŘIVOKLÁTSKÁ SOVIČKA. Jako třída jsme se zúčastnili DNŮ ZEMĚ. Plnili jsme stanovené úkoly, které nás bavili, protože máme rádi přírodu. Jedním z úkolů byl i úklid odpadků v okolí. My jsme se vydali po hrázi rybníka na malou pláž, kde jsme vysbírali 2 pytle odpadků. Za odměnu naše třída dostala výlet na golfové hřiště do Podbořánek. Ve čtvrtek 19. 5. 2022 jsme si užili krásný kulturní zážitek, někteří žáci vystupovali a ostatní jim patřičně fandili na pěvecké soutěžní přehlídce Notička. Radosti, soutěží a opékání vuřtů jsme si užili v areálu SŠ na Dni Dětí. Moc se nám to líbilo. V červnu jsme se podívali do místního muzea, kde se konal Den s řemesly. Prohlédli jsme si všechny expozice muzea a na nádvoří se seznámili s tradičními řemesly. Vyzkoušeli jsme si praní prádla na valše a několik odvážlivců si vyzkoušelo práci na hrnčířském kruhu. Třídní výlet jsme uskutečnili v úterý 14. 6. 2022 Do zámku v Chyši. Jeli jsme vlakem, cestou jsme zažili chvilky napětí, to když náš motoráček skoro zadřel motor a musel zastavit. Kouřilo se z něho a nemohl jet dát. Pan strojvůdce ho nakonec nastartoval a pomalu jsme se dokodrcali do Chyše. Na zámku už na nás čekal pan Lažanský, který nás provedl po zámku. Poutavě vyprávěl o historii i o trablích s rekonstrukcí. Bylo to velmi zajímavé a poutavé povídání, které zaujalo všechny žáky. Za odměnu jsme se mohli jít občerstvit do zámecké zahrádky. Dali jsme si chmelovou limonádu a zmrzlinový pohár. Bylo to fajn. Odpočinuli jsme si a vydali na nádraží. Cesta vlakem do školy už byla bez komplikací. I v letošním školním roce se naše třída zúčastnila školního kola přírodovědné soutěže. Plnili jsme spoustu zajímavých úkolů, poznávali jsme zvířata, rostliny, byliny i topografické značky. Trasa vedla lesem a cíl byl tentokráte na Drahouši, kde si každý vyzvedl zaslouženou odměnu. Červen byl bohatý na akce a my jsme si mohli vybrat odměnu za DNY ZEMĚ. Uskutečnili jsme v úterý 21.6. 2022 výlet na golfové hřiště do Podbořánek. Užili jsme si odpalování i patování, zasoutěžili jsme si. Nejlepším odpalovačem třídy se stal Denis Puška a v soutěži patování zvítězil Honza Fafejta. Ve čtvrtek 23. 6. 2022 nás přes skla autobusu šimralo sluníčko do nosu, a právě jsme vyráželi na celoškolní výlet do Skryjí. Ve Skryjích jsme se nejprve občerstvili a pak se vydali do místního muzea. Po poutavém vyprávění o trilobitech si každý z nás mohl ve sklepě muzea objevit nebo vytlouct alespoň kousek trilobita. Některým z nás se to i povedlo. Po té jsme se vydali stezkou až ke Skryjským jezírkům, kde jsme si mohli odpočinout a zároveň se osvěžit. Po odpočinku na nás čekal autobus a cesta zpět do školy. Byl to klidný a pohodový výlet. Poslední expedici, kterou jsme uskutečnili, byla expedice 28. 6. 2022 na Soseň k Božímu kameni. Cesta vedla lesem i tentokrát jsme plnili úkoly. Šli jsme sice podle mapy a turistických značek a i přesto se nám povedlo zabloudit. Ale protože jsem šikovní, našli jsme správnou cestu a úspěšně dorazili k Božímu kameni na Sosni. Objevili jsme i zatopený lom. Během expedice jsme si užili spoustu legrace. Když jsme si ale uvědomili, že je to náš poslední výlet letošního roku, bylo nám líto, že se budeme muset po vysvědčení rozloučit. Jsme totiž docela fajn partička, která umí táhnout za jeden provaz. I když se občas někteří z nás kočkují, dokážeme se respektovat a vážit si jeden druhého. V kolektivu třídy jsme se ve středu 29. 6. 2022 s malým občerstvením rozloučili s naší deváťačkou Terkou Bílou. Slavnostní zakončení školního roku proběhlo jako tradičně 30. 6. 2022 v tělocvičně, kde paní ředitelka popřála všem dětem hezké prázdniny. Terce byl předán třídní učitelkou dárek na rozloučenou. Pak jsme si ve třídě rozdali vysvědčení, popřáli krásné a pohodové prázdniny. No a v září zase hurá do školy.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Jana Měchurová 

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_II_-_Aktivity_posledniho_ctvrtleti_skolniho_roku_2021_2022/

 

 

 

 

Zpět