Říjen, listopad 2023

30.11.2023 10:50

Podzim běží v naší třídě neskutečnou rychlostí, to proto, že byl plný zajímavých aktivit. Zahájili jsme ho projektovými dny BRAMBORIÁDY. Plnili jsme spoustu zábavných a tvořivých aktivit. Nejvíce se nám líbilo vytvořit masku za celou třídu. Vyrobili jsme bramborovou hranolku z velké krabice a musím říci, že to byla maska opravdu velmi zdařilá. Legraci jsme si užili při plnění sportovních aktivit v tělocvičně. Trochu zamyšlení nás čekalo při vypracovávání pracovních listů a při vymýšlení pohádky. Přírodovědné aktivity jsme si rozvíjeli při projektovém dnu s názvem PODZIM V LESE, který se uskutečnil v úterý 24. 10. 2023. Ráno po příchodu do školy jsme se pěšky vydali směrem na Hubert k loveckému zámečku. Šli jsme kaštanovou alejí a sbírali kaštany pro zvířata v lese. Cestou jsme si všímali změn v přírodě. V cíli nás čekala zajímavá beseda s odborníkem. Pan hajný od nás převzal kaštany a na oplátku nám vyprávěl o lese a ukázal nám studánku. Všem už kručelo v břiše, a tak honem po besedě k ohništi, kde si každý opekl buřtíka. Poseděli jsme ještě malou chvilku a pak jsme se školním autem vrátili zpět o školy. Odpoledne jsme ještě vypracovali pár pracovních listů a zhlédli krátký dokument.

Listopad, listopad, lísteček nám na zem spad – příroda mění své barvy a uzrávají různé plody, které jsme si byli v přírodě nasbírat. Lisovali jsme podzimní listy, z kterých jsme si nachystali podzimní výzdobu nejen ve třídě, ale i na nástěnce v prvním patře školy. Moc se nám povedla. A ani v listopadu jsme nestihli zahálet, čekaly nás další projektové dny, a to hned ve středu první listopadový den HRÁTKY S DÝNĚMI. Ve čtvrtek se uskutečnily dílničky, kde jsme vyráběli dekorace z dýní se sušenými květinami a poté i lampion, který nám svítil celý měsíc ve třídě. Patříme mezi nejstarší žáky, a tak jsme dostali za úkol vydlabat velkou dýni, která pak svítila před školou, měla podobu kočky. Soutěžili jsme o nejlepší pokrm z dýní. Umístili jsme se na 1. místě s dýňovým moučníkem – perníkem. Také jsme se zúčastnili dvou přednášek v rámci primární prevence s paní doktorkou Luhanovou z Centra lékařské péče v Plzni na téma Prevence úrazů u dětí, Prevence patologických jevů. Pomalu jsme ani nevydechli a už tu byly další projektové dny, tentokráte s názvem DŘEVOHRANÍ.  Vyzkoušeli jsme si malování na dřevo – malovali jsme domky. Účastnili jsme se exkurze do TRUHLÁRNY, kde nám pan Louženský povídal o stromech, o dřevě a krásně to tam vonělo. 

 

                                                                                                                                                                                                       Mgr. Jana Měchurová 

 

Zpět