Zahájení školního roku 2023/2024

18.10.2023 08:55

V letošním školním roce se v červené třídě sešel 6., 7., 8. a 9. ročník. Je nás celkem 9 žáků.

Hned v prvním školním týdnu se naše třída zúčastnila adaptačních aktivit, které byly zaměřené především na pobyt v přírodě. Ve čtvrtek jsme pobývali na pláži u rybníka a plnili řadu přírodovědných úkolů. Zahráli jsme si přehazovanou i vybíjenou. Počasí nám přálo, a tak nám dopoledne uteklo jako voda. V pátek jsme absolvovali sportovní a socializační aktivity k upevnění třídního kolektivu. Odehrávaly se areálu domova mládeže. Příjemně jsme se u nich pobavili a stmelovali kolektiv.

V druhém školním týdnu jsme si užili krásný "společný den" se všemi spolužáky v kempu. Dostali jsme za úkol vyznačit trasu s úkoly, která dovedla všechny žáky do kempu. V kempu jsme si u táboráku za zpěvu a hry na kytaru opekli buřty. Každá třída připravila nějaké stanoviště, a tak jsme si ještě zasoutěžili a užili si tak společnými zážitky naplněný den.

Ve středu 20. září nás čekalo velké překvapení. Naše třída měla možnost navštívit kamion pod názvem Technika do škol - FabLab Univerzity kamion. Pro nás všechny to byla velká neznámá. Žáci měli možnost prohlédnout si, a i vyzkoušet, jak vzniká malé dílo na 3D tiskárně. Každý žák si na počítači vytvořil jmenovku, kterou si potom mohl vytisknout na 3D tiskárně. Viděli jsme pracovat i laserovou tiskárnu. Byl to pro nás neskutečný zážitek. A aby nezůstalo jen u tohoto, mohli jsme si ještě prohlédnout pravý elektromobil.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Jana Měchurová

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zs-ii-zahajeni-skolniho-roku-2023-2024

 

 

Zpět