Týden Země a vody

06.05.2024 10:19

Světový den vody (22. března) a Den Země (22. dubna) jsou mezinárodní dny, které slavíme každoročně. Při této příležitosti se žáci z PrŠ I a PrŠ II zúčastnili celoškolního projektu s názvem „Týden Země a vody“. V rámci jednotlivých předmětů žáci vyplňovali pracovní listy, tvořili a zapojovali se do tematických aktivit: úklid školního pozemku, třídění odpadu, vypěstování řeřichy, pokusy s vodou i zhlédnutí zajímavých pořadů o naší planetě. Cílem je podpořit ochranu životního prostředí a uvědomit si, jak je voda pro lidstvo a naši planetu velmi důležitá. Při putování jesenickou krajinou jsme si všichni uvědomili, že o krásu a harmonii přírody je potřeba pečovat a chránit ji. Tento projektový týden jsme si náramně užívali. 

 Fotografie zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/tyden-zeme-a-vody

Zpět