Základní škola speciální II. (II. stupeň)

třídní učitelka: Ing. Veronika Součková

asistentka pedagoga: Radka Seifertová

 

ZŠS ll.

Září 2020

21.10.2020 13:29
"Zase je tu měsíc září, to jsme četli v kalendáři." V úterý 1. září 2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021. Sešlo se nám v naší žluté třídě celkem 6 žáků: 4 chlapci a 2 dívky. S úsměvem na tváři zasedli do lavic: David, Adam, Standa, Míra a 2 Natálky. V prvním týdnu jsme...

Březen 2020

31.03.2020 08:17
V předmětu Čtení jsme si zopakovali a procvičovali fonematický sluch, rytmus slov a určování počátečních hlásek a písmen. V tomto měsíci započal na naší škole projekt ICT, ve kterém čtenářskou gramotnost rozvíjíme za pomoci tabletů. V hodině čtení, dne 10. 3. 2020,...

Únor 2020

31.03.2020 08:11
V předmětu Čtení jsme pracovali s knihou od Marie Tetourové ,,Z pohádky do pohádky”. Četli jsme pohádku O Budulínkovi. V této knize jsou věty doplněné obrázky a procvičili jsme si také orientaci na stránce a řádku. K této pohádce jsme si zazpívali s kytarou a...

Leden 2020

31.03.2020 08:06
V lednu jsme se věnovali výzdobě třídy a školy se zimní tématikou. V předmětu Věcné učení si Adélka vyzkoušela míchání směsí. V předmětu Psaní jsme si již tradičně procvičili prsty a jemnou motoriku. V pátek 17. ledna 2020 jsme v rámci Pracovní výchovy...

Prosinec 2019

14.01.2020 08:53
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se nemohli dočkat Mikulášské nadílky, naštěstí čertíci mezi nás nepřišli. Za bohatou nadílku jsme zazpívali Mikuláši a Andělovi písničku Sněží, přednesli básničku Jedlička. Po svačině byl v tělocvičně Čertí den, kde jsme si zatancovali, zasoutěžili a užili si...

Listopad 2019

25.11.2019 07:40
EXKURZE POLICIE ČR 6. 11. 2019 Ve středu 6. 11. 2019 jsme se zúčastnili besedy, která se týkala prevence patologických jevů – šikany na školách. Přednášela npor. Bc. Hana Martinovská – vedoucí OD v Jesenici. Zhlédli jsme krátké filmy k této problematice a aktivně se zapojili do řízeného...

Říjen 2019

30.10.2019 11:17
V měsíci říjnu se v naší škole uskutečnila spousta zajímavých akcí, kterých jsme se aktivně zúčastnili. Dne 15. 10. 2019 jsme se těšili na divadelní představení Honzy Krejčíka v KC v Rakovníku. Čekalo na nás spoustu legrace, pohybu s písničkami a fotografování...

Září 2019

30.09.2019 08:32
"Otvíráme klíčem naši školu a už jsme zase všichni spolu!" Tak jsme se vítali v pondělí 2. září 2019 při zahájení nového školního roku 2019/ 2020. Do naší žluté třídy chodí: Natálka a Standa (4. ročník), Eliška (5. ročník), Filip (6. ročník), Natálka a Adélka (7. ročník). V rámci...

Březen 2019

26.04.2019 09:19
V předmětu počty jsme hráli tzv. kolíčkovanou, zopakovali jsme si barvy a upevňovali pojmy přirozených čísel - připevňovali správný počet kolíčků. Matyáš si procvičoval číselnou řadu vzestupnou 1 – 5 (kartičky a plastová čísla), počítání souborů v oboru do 5 a přikládání čísel. Adélka...

Únor 2019

18.03.2019 13:41
Největší událostí v tomto měsíci byl školní karneval, který již tradičně pořádá ŠD. Tématem bylo:  „Řemeslníci v Jesenici”. Dali jsme hlavy dohromady a popovídali si o tomto tématu, sdělili svá přání a představy. V rámci některých předmětů (VČ, PV) jsme masky vyráběli...