Květen 2023

05.06.2023 07:15

Květen

Maminka mi ráda zpívá,

večer zas pohádky vypráví.

Celý den mně učí se dívat

do nebe, stromů i

do trávy.

Tuto říkanku jsme se učili v hodinách českého jazyka pro maminky, protože v květnu oslavily svůj svátek – Svátek matek. V rámci pracovního vyučování jsme vyrobili dárek – srdíčko se svojí fotografií. V těchto hodinách jsme také pilně pracovali na školním pozemku, připravili jsme půdu na setí a sázení a společnými silami jsme zaseli ředkvičky, zasázeli saláty a rajčata. Nezapomněli jsme také na zalévání okrasných keřů a dřevin na Sluneční zahradě a péči jsme rovněž věnovali našemu třídnímu keři Jostě, která nás obdarovává krásnými květy. V celém měsíci jsme se pilně učili, jelikož na nás čeká finále školního roku a my chceme mít krásné známky na vysvědčení. Do výuky jsme zařazovali i Etickou výchovu. Očekávané výstupy v ZŠ se promítají do některých vyučovacích předmětů, např. do řečové výchovy, výtvarných činností, do pracovní výchovy i do českého jazyka. Stávají se tak jejich nedílnou součástí. Žáky seznamujeme se základními komunikačními dovednostmi, s prvky verbální komunikace (pozdrav, poděkování, omluva, přání, prosba). Snažíme se u nich eliminovat hrubé výrazy verbální komunikace, nejenom slovem, ale také pomocí modelových situací, gestikulací a mimikou. Žáci se podílejí na společném plnění úkolů a vzájemně spolupracují. Kromě výuky jsme se účastnili různých celoškolních i třídních akcí, kterých byla celá řada:

Krejčík Honza – navštívil nás 12. května se svým vystoupením plným písniček s názvem „Učíme se z polštářů“. Opět jsme se něčemu přiučili, zazpívali jsme si a všichni jsme se zasmáli a pobavili. Bylo to velmi hezké zakončení pracovního týdne.

Notička – v letošním roce se přehlídka konala po osmnácté 18. května v KD v Jesenici, kam jsme se všichni přesunuli a byli zvědaví, co si pro nás účinkující v letošním roce připravili. Téma bylo „Roční období v písničkách“. V jednotlivých vystoupeních zazněly lidové písně, písničky od pánů Svěráka a Uhlíře, písně od H. Zagorové, I. Bartošové, ale také od Culinky a Míši. Jako každý rok zakončili přehlídku všichni účinkující společnou písní Náušnice z třešní a pokřikem „Ahoj“! Celé dopoledne bylo úžasné a vše se nám moc líbilo.

Charitativní golfový turnaj – někteří žáci naší třídy se zúčastnili této celoškolní akce v Podbořánkách na golfovém hřišti. Zahráli jsme si golf, dostali jsme výborný oběd a také jsme vyhráli diplom s oceněním za účast na turnaji. Počasí nám přálo, bylo teplo, svítilo sluníčko a sobotní odpoledne nám uteklo jako voda.

Den dětí – „Hurá, hurá, sláva, sláva, slunce na nás z výšky mává. Hurá, hurá, sláva, sláva, dnes je dětí den. Tak tuto písničku nás učila naše paní učitelka Olinka ke Dni dětí a my si ji rádi zpíváme. V pátek 26. 5. se také slavil Den dětí v naší škole, a to v prostorách DM, kde byly pro nás připraveny soutěže, různá stanoviště s úkoly, vyrábění, střelba ze vzduchovky, prohlídka policejního auta, sanitky, byli zde i hasiči a tvořivá dílnička. Za odměnu a splnění úkolů jsme všichni dostali balíček se sladkostmi a buřtíky na opečení. Musíme moc a moc poděkovat všem, kteří pro nás toto dopoledne připravili.

Měsíc květen jsme zakončili společnou dopolední vycházkou, kterou jsme měli za odměnu, jelikož jsme splnili všechny úkoly v rámci celoškolního projektu „Týden Země“. Hráli jsme si v přírodě, trochu sportovali, svačili a užili si celé dopoledne, za což děkujeme paní ředitelce a paní zástupkyni.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_I_-_kveten_2023/ 

 

Zpět