Říjen 2023

19.11.2023 11:27

„Namaloval měsíc říjen barvičkami listy,

jeden hnědý, druhý žlutý, třetí zůstal čistý.

Rozdal už měsíc říjen dětem svoje dary,

pohostil je pohárkem jablkové šťávy.“

 

Říjen byl dalším pěkným podzimním měsícem. Teplé a slunečné počasí přálo naší vycházce do přírody, kde jsme pozorovali měnící se přírodu, která nás inspirovala při učení a tvoření. Obtiskem listů jsme vyráběli barevné draky, tvořili podzimní stromy, vybarvovali ptáčky, tvořili jsme ježčí rodinku a také papírové houby. Učili jsme se říkanky o podzimu, počítali jsme s veverkou, četli o poslední vlaštovce, povídali si o tom, jak se mění příroda na podzim a jaké jsou podzimní měsíce a mnohé jiné. S podzimem jsme se také rozloučili s ptáčky, kteří odlétají na zimu do teplých krajin. Obrazně  jsme zamávali vlaštovkám, jiřičkám, čápům i všem dalším, pro které u nás není v zimě potrava. A ti, co s námi zůstávají? Ty jsme si ukazovali na obrázcích a promýšleli, co pro ně na zimu můžeme připravit.

V tomto měsíci nás také čekaly celoškolní akce:

„Bramboriáda“

Tuto akci nám nachystala p. učitelka Lída Korčáková. Povídali jsme si o pěstování brambor, vyráběli jsme z brambor tiskátka, plnili jsme pracovní listy a také jsme si vyrobili kostým. Naše třída si vyrobila bramboru Barboru. Celou akcí nás provázela dobrá nálada a vše se nám líbilo a dařilo.

Další celoškolní akci „Podzim v lese“ si pro nás připravila naše paní zástupkyně M. Uhrová.

Tato akce se konala na Svatém Hubertě, kam jsme někteří odjeli školním autem, jiní došli pěšky z Jesenice. Putování lesem bylo plné sluníčka a barev. Povídali jsme si o tom, jaké změny se dějí v přírodě na podzim. Zkoušeli jsme podle tvaru listu poznat, ze kterého stromu se snesl na zem a také jakou barvou se vyzdobil. Lesem nás provázel zkušený pan hajný, který nás také provedl zámečkem Svatý Hubert. Jako odměna nás čekalo opékání buřtů a poté jsme se vydali zpátky do školy.

Konec tohoto měsíce nás provázelo povídání o České republice, na mapě jsme našli zemi, ve které žijeme a ukázali si pak i naše státní symboly.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zs-i-rijen-2023

 

Zpět