Listopad 2023

04.01.2024 11:08

„Když stromy zahodí letní list,

vítr už profukuje do všech míst,

když veverky schovávají žaludy,

příroda zakryje se dekou naruby, pak víme,

že je tady podzim a s ním listopad.

Přichází sníh, mráz i chlad.“

V tomto měsíci nás také čekaly různé akce, na které jsme se všichni těšili. První akce, která nás čekala byl projekt „Hrátky s dýněmi“ Naše paní ředitelka pro nás pro všechny připravila několikadenní podzimní projekt - „Hrátky s dýněmi“. Nápad se nám velmi líbil a my se těšili na různé úkoly a činnosti spojené s tímto projektem. Zahájení proběhlo pro všechny třídy ve školní družině, kde každá třída obdržela úkoly a náměty pro jednotlivé činnosti. A pak už jenom zbývalo tyto úkoly splnit. Probíhaly dílničky, kde jsme si vyrobili strašáčky z dýní a také třídní svítilnu laděnou do podzimních barev, ve třídě jsme vyrobili krásná strašidýlka z balónků a látky, které byly poté ozdobou na chodbě u šaten. Vařili jsme, pekli jsme podle receptů, které nám připravila paní učitelka, a to nejlepší nás čekalo na konec, kdy jsme všichni ochutnali všechny dobrůtky, které jednotlivé třídy připravily. Vyhodnocení celého projektu proběhlo opět ve školní družině, kde každá třída obdržela diplom a něco dobrého na zub. Hrátky s dýněmi se opravdu vydařily, děkujeme paní ředitelce za pěkné nápady a těšíme se opět za rok na podobný projekt. Další akce, které nás v listopadu čekaly byla přednáška paní MuDr. Luhanové na téma „My bez úrazů“ a také Projektové dny „Dřevohraní“. V rámci přednášky se žáci seznámili s problematikou častých úrazů a také se způsoby, jak těmto úrazům předcházet. Žáci byli šikovní, velmi dobře s paní doktorkou spolupracovali a z přednášky si odnesli ponaučení, jak se chovat při různých příležitostech. V úterý 14. 11. jsme zahájili projektové dny s názvem „Dřevohraní“. Tento projekt zahájila paní učitelka Lacinová a Sunkovská, a všichni jsme byli seznámeni s celým programem projektu. Obdrželi jsme také materiál na výrobu svého třídního domečku a pracovní listy, podle kterých jsme plnili aktivity v rámci jednotlivých předmětů. Ve středu jsme navštívili truhlárnu, kde na nás již čekal pan Martin Louženský, který nás provedl celou truhlárnou a seznámil nás s vlastnostmi dřeva, s jeho využitím a zpracováním. Tato exkurze byla velmi zajímavá, jelikož jsme si odnesli mnoho nových poznatků. Další aktivity v rámci projektu byly velmi různorodé a také zajímavé: pozorování dřevin, výrobků ze dřeva na zahradách i stavbách okolo nás, návštěva školního pozemku, kde se nachází vzorkovník dřevin, výroba třídního domečku, který se nám moc a moc povedl. Poslední projektový den proběhlo společné vyhodnocení a prezentace vytvořených prací, byly předány diplomy a drobné odměny. V tomto měsíci jsme si také s paní učitelkou připomněli význam státního svátku – 17. listopad, samozřejmě jsme se nezapomněli učit, ale také jsme již netrpělivě očekávali měsíc prosinec a s ním spojené adventní období8 a příchod Vánoc.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zs-i-listopad-2023

 

 

 

Zpět