Duben 2023

02.05.2023 10:12

Duben

Prší, prší, leje sa, protrhla se nebesa.

Duben už je zase tady,

pojďme si hrát s kamarády.

A je tady duben a na nás čeká spoustu dalších milých úkolů a povinností. Hned z kraje měsíce na nás čekaly Velikonoce, na které jsme se všichni těšili. Ve škole jsme si vyráběli velikonoční přáníčka, tvořili výzdobu, barvili vajíčka a společně s paní učitelkou jsme si četli o významu a historii Velikonoc. Další velmi pěkná a zdařilá akce byl celoškolní projekt

Týden Země. Projekt byl zahájen v pátek 21. dubna a začínal pro všechny žáky stejně: prezentací o přírodě, shlédnutím pohádky O Vydrýskovi a rozdáním pracovních listů. Každá třída obdržela soubor pracovních listů s aktivitami a úkoly, které žáky provázely celým týdnem – TÝDNEM ZEMĚ. Po zahájení jsme se všichni odebrali do svých tříd a společně se domluvili na plnění jednotlivých úkolů. Naše třída začala hned v pátek úklidem v okolí školy, fary a kostela, kde jsme nasbírali pytel odpadků. Při sbírání jsme si říkali, že je velmi smutné, jaké máme v Jesenici spoluobčany, kteří si neváží našeho domova a vědomě jej znečišťují. V pondělí jsme malovali společný obraz na téma naše příroda, v dalších dnech plnili úkoly v pracovních listech, třídili odpad a povídali si o naší Zemi a o tom, jak je důležité ji chránit a opatrovat. V rámci tohoto týdne se konala

Exkurze u HZS v Rakovníku. Do Rakovníka jsme jeli v úterý 25. dubna vlakem. Cestou jsme počítali stanice mezi Jesenicí a Rakovníkem a také to, jak nám cesta dlouho trvala. Vystoupili jsme na zastávce Rakovník – západ a šli pěšky k hasičům. Zde jsme se nasvačili, prohlédli krásná hasičská auta, vyzkoušeli hasičský oblek a vyslechli velmi zajímavou přednášku o práci hasičů. Také jsme si spočítali kolik aut v Rakovníku hasiči mají.Tato exkurze se nám moc líbila, byla pro nás velmi poučná a děkujeme za ni p. učitelce Š. Fialové, která tuto exkurzi připravila.

Celý týden jsme zakončili ve školní družině vyhodnocením splnění jednotlivých úkolů. Každá třída obdržela za odměnu voucher na polodenní pobyt v přírodě spojený s hrami a zábavnými aktivitami. S Týdnem země jsme se rozloučili velmi hezkou písničkou: „Třídíme obaly, máma nás pochválí“. Celý týden byl pro nás velmi přínosný, moc se nám všem líbil a chceme poděkovat za jeho přípravu p. učitelce M. Uhrové. Po skončení projektu nás čekal prodloužený víkend, na který jsme se těšili, jelikož bylo 30. dubna – pálení čarodějnic. S paní učitelkou jsme se učili a poslouchali básničku o čarodějnici, písničku Čáry, máry od Culinky a také jsme si čarodějnici kreslili. Do školy jsme se vrátili 2. května.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_I_-_duben_2023/

 

 

 

Zpět