Leden 2024

19.02.2024 12:19

Leden, leden,
přikryl vodu ledem,
a kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Vánoce skončily, pěkně jsme si odpočinuli, a v lednu přišli do školy odpočatí a plní elánu.

Vždyť nás na konci ledna čekalo pololetní vysvědčení, ale čekalo na nás také překvapení. Do naší třídy nastoupil nový žáček Tomášek. Je to milý chlapec a hned jsme se s ním všichni skamarádili.

Kromě toho, že jsme se pilně učili, abychom měli pěkné známky na vysvědčení, nezapomněli jsme také na naše ptáčky a zapojili se do celoškolního projektu „Krmítkování“, který pro nás připravila naše paní ředitelka.

Zima je tvrdou dobou nejen pro nás, ale i pro naše ptačí přátele. Zatímco my se schováváme do tepla domovů, ptáčci musí venku hledat potravu a úkryt. Naštěstí máme možnost udělat pro ně zimní měsíce o něco snesitelnější. V první řadě je důležité ptáčkům poskytnout dostatek potravy. Proto jsme v hodinách pracovního vyučování vyráběli krmítka pro ptáčky z různých semínek, jablíček, oříšků a sádla. Hotová krmítka jsme rozvěsili v okolí školy.

V rámci předmětů – český jazyk, prvouka, přírodověda, výtvarná výchova  jsme také plnili různé pracovní listy, četli jsme si o ptáčcích, malovali jsme krmítka a také jsme si kolektivně vytvořili velké krmítko z přírodnin a papíru. Nakonec nás čekalo vyhodnocení a malá odměna za snahu a píli. Projekt se nám velice líbil, moc jsme si vše užili a za to děkujeme naší paní ředitelce.

V tomto měsíci nás také čekala přednáška na téma „Bezpečnost ve škole“, kterou pro nás připravil pan René Černý. Přednáška byla pro nás pro všechny velmi zajímavá a odnesli jsme si mnoho poučných informací.

Poslední den v měsíci nás čekalo zahájení dalšího projektu s názvem „Korunka ke korunce“, který se týkal finanční gramotnosti a také pololetní vysvědčení. Tím jsme slavnostně zakončili první pololetí školního roku a jsme zvědavi, co nám všechno přinese pololetí druhé.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie nelaznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zs-i-leden-2024

 

Zpět