Počítačový ateliér

Počítačový ateliér

02.02.2015 16:51
Počítačový ateliér probíhá každou středu od 12.00 do 13.00 hod. V ateliéru se nepravidelně  střídají 2 skupiny žáků. Hlavní skupinu tvoří 5 žáků. Jsou to žáci z PrŠ a ZŠS. Žáci dodržují pravidla zacházení s výpočetní technikou, pracují s výukovými programy, hrají zábavné a...

Činnost v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“

Žáci, kteří navštěvují ateliér informační a komunikační technologie, dostali v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“ za úkol zpracovat multimediální prezentaci o historii a původu Romského etnika, která se bude skládat z tištěné prezentace, projekce a poslechu. Samozřejmě bude také veřejná a bude prezentována na Multikulturní přehlídce dne 28. listopadu 2013.

Historie a původ Romů (preznetace v powerpointu)

Fotografie