Přírodovědně - turistický ateliér

Ve školním roce 2014/2015 se zájmový ateliér přírodovědně – turistický se schází pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek po vyučování. Je určen pro všechny žáky naší školy. Žáci se v zájmovém ateliéru seznamují s různými přírodovědnými tématy – (stromy, hmyz, ptáci, houby, ryby, topografické značky…..). Náplní schůzek jsou turistické vycházky, poznávání přírody, práce ve skupině, vyhledávání informací. V minulosti se někteří žáci také zúčastnili různých přírodovědných soutěží, ve kterých byli velice úspěšní. Zaměřujeme se na činnosti, které žáky baví. 

Mgr. Radmila Sunkovská a Mgr. Olga Hanauerová