Tvořivý ateliér

Tvořivý ateliér pracuje ve dvou skupinách, jednu tvoří mladší žáci a druhou starší žáci. Vedoucími ateliéru jsou Bc. Šárka Fialová a Mgr. Hana Vanická. 

Probíhá jednou týdně a je určený žákům všech věkových kategorií. Zaměřujeme se na atraktivní tvořivé práce, které se běžně neobjevují v hodinách výtvarných činností. Ve školním roce 2014/2015 jsme se zaměřili na tvoření z textilu a malování akrylovými barvami na plátna. Práce prezentujeme na školních výstavách, v jesenickém muzeu a ve školním vestibulu, podílíme se na výzdobě školy.

 Mgr. Hana Vanická

 

Ateliér probíhá každý čtvrtek v odpoledních hodinách a zúčastňují se ho mladší žáci.

Pracujeme s různými druhy materiálů, které stříháme, lepíme, trháme. Rozvíjíme tak u žáků fantazii, sebevyjádření a jemnou motoriku, schopnost spolupracovat s ostatními. Témata jsou zaměřena dle ročního období.

Během 1. pololetí jsme tvořili otisky rukou a nohou, vyráběli větrníky a draky, připravovali různé výrobky na prodejní výstavu a výzdobu jídelny. Nezapomněli jsme ani na přezimující ptactvo, pro které máme v okolí školy rozmístěné různé druhy krmítek. 

Bc. Šárka Fialová

 

 

 

Činnost v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“

Žáci tvořivého ateliéru dostali v rámci projektu  „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“  nelehký úkol. Ne jeden, ale hned dva. Mají vyrobit kulisy k romské pohádce, kterou společně připravují členové pěveckého a tanečního ateliéru, druhým úkolem je příprava a výroba kostýmů pro taneční a pěvecký ateliér na jejich vystoupení, které se uskuteční 28. listopadu 2013 v Kulturním domě v Jesenici .