Pěvecký ateliér Sluníčko

Zájmový ateliér sborový zpěv se schází pravidelně každý týden již mnoho let. Jeho členové jsou žáci základní školy praktické i základní školy speciální. Všechny spojuje radost ze zpěvu, písniček a muzicírování. Žáci se v zájmovém ateliéru seznamují s národní kulturou, historií, ale i s kulturou jiných národů a etnik. Náplní schůzek jsou intonační a dechová cvičení, rytmizace říkadel a písní s využitím Orffových nástrojů, zpěv písní s doprovodem, sólový zpěv, nácvik programů na vystoupení. Výsledky své práce prezentujeme při různých veřejných vystoupeních. 

Žáci si zájmovém ateliéru posilují sebevědomí, učí se spolupracovat v týmu, snaží se o co nejlepší výsledek.  Hudební činnosti pomáhají žákům rozvíjet tvořivost, vedou žáky k trpělivosti a ke zvládání zátěžových situací.

 • Rozsvícení vánočního stromku u ZŠ
 • Čerti ve škole
 • Vystoupení na vernisáži vánoční výstavy v muzeu Jesenice
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Vánoční vystoupení na internátě  ISŠ Jesenice
 • Vystoupení k MDŽ
 • Vystoupení pro jesenické důchodce
 • Vystoupení pro jesenické invalidy
 • Pěvecká soutěž Zpívající plamínky ve Slaném (3. místo)
 • Soutěžní přehlídka Notička (v  letošním roce 12. ročník)
 • Vystoupení při slavnostním zahájení MDD (12. ročník))
 • Golfový turnaj Podbořánky (v letošním roce již 5. ročník)

Činnost v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“

Členové pěveckého ateliéru se v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“ serozhodli, že přispějí souborem romských písní,  z nichž si společně vybrali několik skladeb, slovenské čardáše, ale také romskou píseň v originále. Učit se slova jazyka, který běžně není slyšet, není zrovna lehké,   ale někteří z žáků mnohá slova znali a s překladem pomohli i jejich rodiče. Když víme, o čem se zpívá, učení jde pak mnohem lépe. O tom se budete moci přesvědčit na Multikulturní přehlídce 28. listopadu 2013 v Kulturním domě v Jesenici.

Fotografie z nácviku