Činnost v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“

Podílí na přípravě prezentace výtvarných a tvořivých činností.

Děti pracují s různými druhy materiálu: odpadovými materiály, papírem, kovem, keramickou hlínou, sbírají přírodniny. V rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“ získali možnost seznámit se s atraktivními barvami, plátny, formami na keramiku a dalšími výtvarnými potřebami. Dali se s nadšením do tvoření. Malují, kreslí, tiskají a modelují.  Z toho všeho vznikají nádherná díla, která budou prezentována 28. listopadu 2013 na veřejné prezentaci v Kulturním domě v Jesenici.

Fotografie z činnosti ateliéru