TVOŘIVÝ ATELIÉR  - školní rok 2019 / 2020

Činnost ateliéru byla zahájena v měsíci říjnu. Scházíme se pravidelně 1x týdně, každý čtvrtek. Vedoucími ateliéru jsou: Mgr. R. Sunkovská a Mgr. D. Jiroušková. Ateliér navštěvují žáci všech věkových kategorií. Doposud jsme se věnovali: třídění a ukládání materiálu do boxů, práci s vlnou, třídění a natírání přírodnin, práci s barevným papírem a malbě na sklo.

Žáci se podílejí na výzdobě školy k tradičním akcím – roční období ,,Podzim“ a „Vánoce“.  Snažíme se u žáků rozvíjet vztah k estetice, ke krásnu a obklopovat se tím, co je hezké.  Tvořivé činnosti přispívají také k rozvoji jemné motoriky.  Nezbytnou součástí je rozvoj spolupráce s ostatními.

                                                                                                                                                                           Fotografovala a zapsala: Mgr. D. Jiroušková

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Tvorivy_atelier_2019_2020_-_listopad%2C_prosinec_2019/

 

 

 

 

Činnost v rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“

Podílí na přípravě prezentace výtvarných a tvořivých činností.

Děti pracují s různými druhy materiálu: odpadovými materiály, papírem, kovem, keramickou hlínou, sbírají přírodniny. V rámci projektu „Romská menšina – Žijí s námi, chodí s námi do školy“ získali možnost seznámit se s atraktivními barvami, plátny, formami na keramiku a dalšími výtvarnými potřebami. Dali se s nadšením do tvoření. Malují, kreslí, tiskají a modelují.  Z toho všeho vznikají nádherná díla, která budou prezentována 28. listopadu 2013 na veřejné prezentaci v Kulturním domě v Jesenici.

Fotografie z činnosti ateliéru