Zájmové ateliéry

 
ateliér zdravého vaření - "Hravě zdravě" - Mgr. Jitka Lacinová
                                                                          Bc. Lenka Krejzová
 
pěvecký ateliér Sluníčko - Mgr. Markéta Uhrová
                                              Mgr. Olga Hanauerová
 
přírodovědně-turistický ateliér - Mgr. Renáta Jílková
                                                         Mgr. Radmila Sunkovská
 
tvořivý ateliér - Mgr. Hana Vanická
                            Bc. Šárka Fialová
 
počítačový ateliér - Mgr. Jana Měchurová