Zájmové ateliéry

 
ateliér zdravého vaření - "Hravě zdravě" -    Mgr. Jitka Lacinová
                                                                           Bc. Lenka Fialová Krejzová
 
pěvecký ateliér Sluníčko -  Mgr. Markéta Uhrová
                                              Mgr. Olga Hanauerová
 
sportovně-turistický ateliér -    Mgr. Renáta Jílková
                                                    Mgr. Radmila Sunkovská
 
tvořivý ateliér -   Mgr. Dagmar Jiroušková
                             Mgr. Radmila Sunkovská