Environmentální výchova

EVVO realizujeme jako samostatný předmět, jako průřezové téma. Připravujeme aktivity pro žáky s tématikou EVVO.

Realizujeme projekty z dotací Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, kde jsme byli úspěšní v několika žádostech.

Účastníme se soutěží s přírodovědnou tématikou.