ŠKOLNÍ AKCE

V rámci EVVO pořádáme například Týden stromů, Měsíc vody, poznávací expedice, sběrové dny.

fotografie z týdne stromů

 

fotografie z měsíce vody

fotografie z expedice Křivoklát