Počítačový ateliér

02.02.2015 16:51

Počítačový ateliér probíhá každou středu od 12.00 do 13.00 hod. V ateliéru se nepravidelně  střídají 2 skupiny žáků. Hlavní skupinu tvoří 5 žáků. Jsou to žáci z PrŠ a ZŠS. Žáci dodržují pravidla zacházení s výpočetní technikou, pracují s výukovými programy, hrají zábavné a logické hry dle vlastní volby. Vyhledávají potřebné informace na internetu, osvojují si základy elektronické komunikace, pracují na interaktivní tabuli. 

Mgr. Jana Měchurová

Zpět