ÚSPORNÁ ŠKOLA JESENICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

5.1a - Úsporná škola Jesenice
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající v zateplení obálky budovy a výměna původních otvorových výplní.
 
5.1b - Úsporná škola Jesenice
Cílem tohoto projektu je vzhledem ke změnám mikroklimatických podmínek v budově školy po zateplení instalace systému pro nucené větrání s rekuperací v učebnách a školní družině.
 
 
Datum zahájení přípravných prací projektu - 2. říjen 2016
Zahájení stavebních prací - 7. prosinec 2020
Ukončení projektu - 23. listopad 2021