EVVO 2021/2022

 

Realizací projektu „Zahrada jako centrum environmentálních aktivit

a vědomostí pro život“, jsme mohli dalšími kroky zkvalitnit výchovu, vzdělávání

a prostředí v oblasti environmentální výchovy, chtěli jsme žákům dát impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití života ve společnosti, najít své uplatnění, seberealizaci.

U těchto zmíněných aktivit se snažíme zapojit především komunikaci, vzájemnou pomoc, respektování žáků mezi sebou i respektování dospělých a vzájemné pochopení, společné soužití. 

Ke splnění cílů jsme došli prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu, činností zájmových ateliérů, prezentací dovednosti žáků ve škole a na veřejnosti. Po skončení projektu budeme v dalších obdobích pokračovat s žáky  v těchto aktivitách a činnostech.

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU ČINIL: 119.967,00 Kč 

DOTACE POSKYTNUTÁ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE BYLA VE VÝŠI: 77.350,00 Kč

 

Harmonogram aktivit:

 

·       srpen - příprava plánu EVVO spolku a školy – bylo splněno

 

·       konec srpna -  příprava aktivit a činností adaptačního pobytu na začátku nového školního roku 2021/2022 – bylo splněno

 

·       září – zařazení témat EVVO a do minimálního preventivního programu školy – bylo splněno

 

·       září – 2. týden – adaptační pobyt – bylo splněno

 

·       říjen – rozvržení místa, kde bude provedena změna pro vybudování kvalitnějšího zázemí zahrady – bylo splněno

 

·       listopad – únor – příprava a výroba pomůcek vzorkovnice druhů dřeva, ohnišť – bylo splněno

 

·       březen 2022 – vyhledávání možností objednávky na vybavení pozemku zahrady – bylo splněno

 

·       březen – výroba hmyzího domečku na pozemek zahrady – bylo splněno

 

·       duben – příprava žáků základní školy na přírodovědně ekologickou soutěž „Křivoklátská sovička“

 

·       duben – nákup nového vybavení (nábytek, gril nad ohniště, rošt, stojany na dřevo) -  bylo splněno

 

·       květen – vybudování prostoru ohniště a sezení pro environmentální aktivity, zahradní WC (dlažba, úprava povrchu) – bylo splněno

 

·       červen – úprava povrchu nábytku (nátěr), smontování nábytku, zahradního WC – bylo splněno

 

·       červen – školní kolo a oblastní kolo přírodovědné soutěže „Jesenické putování“ s tematikou EVVO – bylo splněno

 

·       červenec – zpracování prezentace projektu – bylo splněno

 

CELKOVÝ PŘÍNOS A DOPAD PROJEKTU NA ŠKOLU

Tento projekt přispěl ke zkvalitnění spolupráce všech zaměstnanců školy, aktivizoval žáky školy a prohloubil jejich znalosti v oblasti EVVO. Došlo k zapojení žáků do jednotlivých aktivit, k rozvíjení vztahů mezi žáky, dále mezi pedagogy a v neposlední řadě s dalšími partnery školy. Díky realizaci projektů zaměřených na podporu EVVO jsme opět podpořili realizaci přírodovědných soutěží a adaptačního pobytu, které jsou

u žáků velmi populární a nadšeně se do nich zapojují. K rozšíření a prohloubení kompetencí v oblasti EVVO došlo v širokém rozsahu  jak u dětí, tak

i dospělých. Po materiální stránce jsme zkvalitnili podmínky pro venkovní činnosti spojené s EVVO. Zmodernizovali jsme a nově vybavili pozemek na zahradě, především v oblasti ohniště, dále zlepšili sezení, a díky zahradnímu WC se tento prostor stal také pomocí pro žáky a jejich AP, kteří nemusí aktivity zde trávené přerušovat odchodem na toaletu do budovy školy. Vedle podpory EVVO měl projekt zásadní vliv na podporu etické a multikulturní výchovy, ve kterých se škola také profiluje. Po celkovém vyhodnocení vidíme další posun v podpoře, realizaci a rozšíření povědomí o EVVO,

v sociálních vztazích, ve vztahu k přírodě. Více jsme se zaměřili na uspořádání hodnot

u žáků, kdy uspokojení materiálních potřeb je pro ně prioritní. Klademe zvýšený důraz na vztahy mezi lidmi, vzájemnou pomoc, ohleduplnost a respektování. Hlavně mezilidské vztahy na žebříčku hodnot budeme podporovat v návazných aktivitách

Velice si vážíme možnosti čerpání dotací podpory v realizaci projektů. Každá nová vyhlášená výzva je zároveň i výzvou pro realizátory projektů, vymýšlet nové činnosti

a nově motivovat děti a všechny účastníky v projektu.

 

Fotografie z projektu naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/projekt-evvo-zahrada-jako-centrum-environmentalnich-aktivit-a-ve