EVVO 2014/2015

Jedná se o návazný projekt, který vychází z vyhodnocení již realizovaných projektů.

Hlavním záměrem projektu je další zkvalitnění výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením v oblasti environmentální výchovy.

 

CESTA K PŘÍRODĚ, LIDEM A ŽIVOTNÍM HODNOTÁM

Máme potřebu, dát žákům impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití vlastního života ve společenství své rodiny a dalších sociálních skupin, najít své uplatnění a seberealizaci.

Projekt samozřejmě souvisí i s ostatní činností organizace. Dalšími ze vzdělávacích priorit naší školy je například multikulturní výchova, etická výchova, estetické výchova a tělesný rozvoj. Propojena bude oblast vzdělávací, výchovná, sociální, začleněny také volnočasové aktivity a činnost družiny a internátu.

Zaměříme se na spolupráci s dalšími školskými a sociálními zařízeními.

Projekt naváže na dlouhodobý projekt EVVO „Zastav se a podívej, jak je u nás krásně“, kde se zaměřujeme také 
na vztah žáků k přírodě, lidem a hodnotám ve škole a městě Jesenici.

Aktivity naváží a budou vycházet z projektu zrealizovaném ve školním roce 2013/2014 „CESTA K PŘÍRODĚ
A LIDEM“ , více se však zaměříme na hodnotovou orientaci.

 

V projektu plánujeme zrealizovat:

 •  DVPP pro část (zájemce) z pedagogického sboru
 • aktualizace dlouhodobého plánu EVVO do roku 2018
 • tvorba ročního plánu EVVO pro školní rok 2014/2015
 • zařazení témat EVVO a do minimálního preventivního programu
 • činnost přírodovědného ateliéru
 • snížení ekologické stopy školy – třídění, spotřeba materiálů, pořízení nádob      na třídění, kompostování
 • další etapa v budování a zkvalitňování přírodní učebny – pořízení vhodného sezení pro výuku v přírodní učebně, sezení bude sloužit i při    přírodovědných soutěžích
 • vybudování tee – pee pro zatraktivnění činností na školní zahradě, volnočasové aktivity, adaptační a přírodovědné pobyty
 • modernizace ICT vybavení ve třídě základní školy speciální, která zatím není vybavena interaktivní tabulí a nemůže tedy využívat nově  vytvořené materiály a výukové programy
 • pořízení mikroskopu a okuláru podpoří podrobné zkoumání živočichů a rostlin, pomůže při laboratorních pracích, pomůcky budou zařazeny i při soutěžích
 • školní a oblastní kolo přírodovědné soutěže Jesenické putování
 • tvorba pomůcek na soutěže a k výuce
 • tvorba sborníku básní s přírodovědnou tematikou
 • školní aktivity (adaptační pobyt, zimní a letní turistický pobyt, poznávací expedice do okolí, soutěže, projekty, činnost ateliéru)prezentace projektu   na veřejnosti

 

                                                                    ředitelka školy Mgr. Hana Vanická