EVVO 2015/2016

Pro školní rok 2015/2016 máme schválený a finančně podpořený další projekt na podporu EVVO s názvem
Zastav se, podívej se a vychutnej.

Jedná se o návazný projekt, který vychází z vyhodnocení již realizovaných projektů školy.

Hlavním záměrem projektu je aktivní zapojení žáků, dětí, studentů do aktivit na podporu rozvoje environmentálního podvědomí.

Realizací projektu chceme dát žákům impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití života v lidské společnosti, najít své uplatnění a seberealizaci. Zaměříme se na vytváření povědomí a uvědomění si důležitých hodnot pro život člověka, kde jsou patrné velké rezervy. Převažuje upřednostňování materiálních hodnot a potřeb, před potřebami seberealizace, vytváření kvalitního, zdravého a estetického životního prostředí
a hodnotných vztahů, založených na vzájemné pomoci a pochopení. Nicméně výchovně vzdělávacím působením došlo již ke kvalitativnímu posunu a zlepšení.

Ke splnění cílů chceme dojít pomocí aktivit ve výchovně vzdělávacím procesu, činností zájmových ateliérů, prezentací dovedností žáků ve škole a na veřejnosti a vlivem na žáky dalších škol a veřejnost.

Po ukončení projektu udržíme aktivity i v dalších obdobích.

KAM SMĚŘUJEME

Chceme žáky nenásilnou formou přesvědčit o:

Potřebě kvalitního životního prostředí pro spokojený život.

Spokojený život je i o komunikaci mezi lidmi a ohleduplném chování.

Sebeuplatnění a seberealizaci, které člověk také potřebuje.

Celkové předpokládané náklady:

 177.899,-  

V projektu plánujeme zrealizovat:

·         Další vzdělávání v oblasti přírodních věd pro členy spolku a pedagogy

·         tvorba ročního plánu EVVO pro školní rok 2015/2016

·         ve spolupráci se školou zařazení témat EVVO a do minimálního preventivního programu

·         činnost přírodovědného ateliéru

·         snížení ekologické stopy budovy – třídění, spotřeba materiálů, pořízení nádob na třídění, kompostování

·         další etapa v budování a zkvalitňování přírodní učebny – nádoby na odpad

·         školní a oblastní kolo přírodovědné soutěže Jesenické putování

·         tvorba herbáře bylinek, receptáře medů, sirupů, čajů z léčivých a jedlých rostlin

·         aktivity (letní přírodovědný pobyt, poznávací expedice do okolí, soutěže, projekty, činnost ateliéru)

·         prezentace projektu na veřejnosti