VÝZVA 57 - rozvoj technických dovedností

Výzva č. 57 se zaměřuje na rozvoj technických dovedností a podporuje výuku cizích jazyků.

Škola vybrala ŠABLONU č. 1
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Dále byla vybrána ŠABLONA č. 2

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy.