„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“

 

02_16_035 – méně rozvinuté regiony

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

 

Cílem této výzvy je:  

  • podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
  • podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podporovat společné vzdělávání, personální posílení
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT