VÝZVA 56 - rozvoj čtenářství

Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Škola vybrala ŠABLONY č. 1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Cílem je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Dále získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Dále ŠABLONU č. 2

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Šablona č. 2 podporuje výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cílem šablony je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.