„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

Šablony pro MŠ a ZŠ I“

02_16_023 – méně rozvinuté regiony

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

 

Cílem této výzvy je:  

  • podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
  • podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podporovat společné vzdělávání, osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním, vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol