Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Součástí projektu je i vzdělávání a příprava pedagogických sborů. Na podporu výuky škola získala 12 tabletů a 3 dotykové notebooky. 

Podporované aktivity

Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

            A1 – Vzdělávání ředitelů

            A2 – Mentoring a podpora pedag. pracovníků školy

            A3 – Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

            B1 – ICT „co už máme“

            B2 – ICT „co chceme“

            B3 – ICT „oborové didaktiky

Aktivita C: Evaluace

Projekt probíhá ve školním roce 2014/2015 a je do něho zapojeno 15 pedagogů.

Financování projektu je hrazeno z prostředků Evropské unie.

 

 

 

V dubnovém čísle "Jesenického občasníku" vyšel článek Mgr. Renáty Jílkové týkající se tohoto projektu. Ke stažení ZDE (soubor ve formátu *.pdf).