VÝLET REHABILITAČNÍ TŘÍDY DO AQUAPARKU KLADNO

31.10.2011 11:38

V loňském roce se uskutečnila nová benefiční akce - Sluníčkový bál, jejíž výtěžek byl věnován na kulturní a sportovní aktivity žáků. V rámci ucelené rehabilitace na naší škole jsme se rozhodli 22. 10. uskutečnit pro žáky rehabilitační třídy výlet do Aquaparku v Kladně. Aquapark nabízí nejrůznější formy vyžití pro všechny milovníky vody, bez ohledu na jejich věk a možné handicapy. Výhodou bazénu je i výtah, proto je vhodný i pro žáky na vozíčku. My jsme nejvíce využili především příjemné masážní účinky whirlpoolu s teplotou vody okolo 32 stupňů Celsia nebo oddechového bazénu, ve kterém jsou instalována masážní lůžka.

Závěr výletu jsme zakončili sladkou odměnou v cukrárně.

Zpět

Akce školy

Advent v muzeu 2022

28.11.2022 08:44
Začalo nám adventní období a spolu s ním i tradiční předvánoční akce. Jednou z nich je Advent v muzeu, kterou pořádá Vlastivědné muzeum v Jesenici. Akce proběhla v sobotu 26. listopadu a byla zaměřena na předvánoční prodej široké škály výrobků – svícnů, šperků, ručně...

Přednášky v rámci prevence rizikového chování - "Bezpečík" a "Démon alkohol"

23.11.2022 17:41
Na tato témata se v rámci prevence rizikového chování uskutečnila 23. listopadu přednáška MUDr. Lenky Luhanové z Centra lékařské prevence v Plzni pro mladší žáky na téma "Bezpečík – prevence úrazů", při které řešili žáci spolu s maňásky rizikové situace, které mohou vzniknout...

Jablkohraní 2022

08.11.2022 07:23
Ve čtvrtek 3. listopadu proběhlo v naší škole již tradiční "Jablkohraní". Žáci si prověřili znalosti o jablku a přišli i na nové zajímavosti. Například zjistili, že jablka mají také svůj svátek: "Den původních odrůd jablek". Po společném zahájení se žáci rozešli do jednotlivých tříd plnit...

Bramboriáda 2022

21.10.2022 14:33
"Hola, hola ze dvora, žene se sem brambora!" Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se na naší škole konala podzimní akce - Bramboriáda. Zúčastnili se jí žáci základní i praktické školy. Akce proběhla ve čtvrtek 20. 10. 2022 a byla započata zahájením krátce po osmé hodině. Poté se...

Adaptační aktivity nového školního roku 2022/2023

09.09.2022 10:32
V úterý 6. září se celá škola vydala do přírody. Cílem tohoto dne byly socializační aktivity se spolužáky v rámci jednotlivých tříd. Cesta vedla kolem rybníků k Levitově vile (louka u Dolního Fikače). Každá třída si mohla zvolit svou cestu, kudy se ke kameni dostane. Cestou se plnily...

Expedice Soseň 2022

28.06.2022 08:28
Na samém konci školního roku jsme se celá škola vydali na expedici. Nečekala nás cesta za polární kruh, ale výprava k Božímu kameni nad Sosní. Expedici jsme absolvovali po jednotlivých třídách, kdy každá třída si sama určila délku své cesty (trasy dlouhé 2,5, 7 a 9 kilometrů). Ze školy jsme...

Celoškolní výlet Skryje

23.06.2022 13:49
Blíží se nám konec školního roku a tak jsme si ho rozhodli zpříjemnit celoškolním výletem. Náš výlet byl naplánován na čtvrtek 23. 6. 2022 do města Skryje a jeho blízkého okolí. Po osmé hodině ráno jsme autobusem odjížděli od školy natěšení na to, co všechno nás bude v daný den čekat. Po příjezdu...

Přírodovědná soutěž "Jesenické putování"

16.06.2022 07:14
Dne 16. 6. 2022 se uskutečnila přírodovědná soutěž "Jesenické putování". Tentokrát jsme se postupně vydali směr Drahouš. Před soutěží všichni obdrželi motivační dopis, který nás informoval o průběhu soutěže. Třídy Praktické školy měly za úkol připravit trasu s přírodovědnými úkoly:...

Přednáška - "Neubližujme si, buďme dobří kamarádi!"

10.06.2022 12:49
Na toto téma se v rámci prevence rizikového chování uskutečnila 10. června přednáška MUDr. Lenky Luhanové z Centra lékařské prevence v Plzni. Díky scénkám měli žáci možnost vyhodnotit chování agresora a seznámit se s vlastnostmi a pocity obětí. Žáci byli seznámeni i se způsoby,...

Závěrečné zkoušky v Praktické škole jednoleté a dvouleté

07.06.2022 14:17
V Praktické škole je pedagogickým posláním, připravit žáky na praktický samostatný život. I v letošním roce nás neminuly závěrečné zkoušky. Ke zkouškám byli připuštěni dva žáci. V PrŠ I úspěšně splnil závěrečnou zkoušku jeden žák, která se týkala předmětu Práce v domácnosti. V PrŠ II...