Exkurze v čističce odpadních vod

04.06.2024 09:35

Dne 29. 5. 2024 jsme se dopoledne všechny třídy ZŠ i ZŠS zúčastnily exkurze čističky odpadních vod v Jesenici – odměna za splněný projekt Týden Země a vody. Programem nás provázel vedoucí provozu kanalizace Rakovník pan Týče spolu s kolegou panem Jankovským, který má na starosti čištění místních vod v Jesenici. Dozvěděli jsme se zajímavé informace např., že většina čistíren, stejně tak vodáren, vzniká poblíž vodního toku. Voda zbavena všech nečistot je vypouštěna do toku, odkud ji následně využije vodárna, která vodu opět upraví pro použitelnost v domácnosti, také, že všechny typy čističek odpadních vod fungují na podobném principu, rozdíly jsou především v jejich velikosti, která se řeší podle počtu obyvatel v obci či městě. Ve městě Jesenice je trvale hlášeno 1700 obyvatel, odpadní vody jsou zde odváděny kmenovou stokou do místní čistírny odpadních vod, vyčištěné odpadní vody jsou dále vypouštěny do přítoku potoka v Jesenici. Také jsme mohli vidět probíhající fáze čištění odp. vod. Po skončení přínosné přednášky jsme panu Týčemu poděkovali a vydali se plnit další aktivity, které pro nás byly připravené.

Veronika Harvalíková

fotografie zde:www.rajce.idnes.cz/zmap/album/exkurze-v-cisticce-odpadnich-vod

Zpět